The Miraculous Power of the Eucharist
The Miraculous Power of the Eucharist

The Gift of The Six Kowtows

 

A Present from Blessed Mother Mary to Humanity

432 pages

Sáu Lạy Kính Dâng Chúa Giêsu Thánh Thể

100 pages

Kinh Nguyện Sáu Lạy kính dâng Chúa Giêsu Thánh Thể

144 pages

The Six Kowtows Reverently Offered to the Eucharistic Jesus

 

192 pages

Ang Anim na Kowtows

Magalang na iniaalay

sa Eukaristikanong Hesus

176 pages

Las Seis Kowtows

Reverente-mente

Ofrecido a

Jesús Eucarístico

192 pages

Los Seis Kowtows Reverently

Oferecido

a Jesus

Eucharistico

208 pages

 

Sáu Lạy

Kính Dâng

Thiên

Chúa Cha

-Quyển I-

240 trang

Sắp in

The Six Kowtows Reverently Offered to the Most Precious Blood of Our Lord Jesus Christ

256 pages -  Coming soon

ABBA,

FATHER!

 

- BOOK I -

 

English

304 pages coming soon

The Six Kowtows

Reverently Offered to Blessed Mother Mary

 

256 pages - coming soon

Messages for the World 

Pray

the Rosary of The Six Kowtows 

Heavenly Poems and Songs

''I wish that for every month, on the 13th, the people to whom I have revealed to will speak to all My children, to invite the world, and invite every person in the world today to lessen their own desires, putting their own interests above all else...  

Read more

Pebrero 29, 2020

 

Ang Regalo na Susuporta sa Atin Kapag Dumating ang Pangyayari

 

Pebrero 29, 2020

 

Ito ay mensahe sa inspirasyon ng Banal na Espiritu kay Lucia Phan.

 

Lucia: O Panginoon, noong 1:35 ng hapon, Sabado. kami ay nasa Holy Rosary ng simbahan.

 

Kami ay nakaharap sa krus, sa imahen ng Sacred Heart, rebulto ng Our Lady of Fatima, kasama ang mga santo sa Holy Rosary sa chapel.

 

Hindi namin ito plano ngayon umaga subalit ang Diyos gusto niya na narito kami upang magsimba at pagkatapos ng misa iniaalay namin ang Anim na Kowtows.

 

Ngayon narinig namin ang balita sa aming bansa, United States of America, isang tao ay namatay sa coronavirus.

Ito ang pangyayari inilalarawan ang darating na events o pangyayari.

 

Sa mga nakaraan araw pagkatapos ng misa, buong paggalang naming iniaalay ang Anim na Kowtows sa Espiritu ng Panginoon na kasama pananampalataya at tinuturuan niya tayo na ihanda ang atin espirituwal na buhay, tiyak na wala sino man kusa nakakaalam.

 

Isang tao ang namatay.

Ang iba pang maysakit na nakakahawa ay 60, mayroon mga tao na gumaling, mayroon mga tao na ginagamot at mayroon mga tao na grabe ang kalagayan.

 

Ang epidemya, sa aming narinig ay kumalat sa ibat-ibang bansa sa mundo.

 

Tayo sa palagay natin ang epidemya ay ibang klase sa makitid na isip subalit sa totoo ang atin pananampalataya sa buhay ay nakakaranas ng panahon ng paglilinis na dumating sa lupa, partikular ngayon taon 2020.

 

Ang mga pinuno nagsisikap na sinisiguro ang mga tao at tinutulungan ang tao na magkalmante.

 

Ukol sa esprituwality at pananampalataya, ito ang primerong araw ng Kuwaresma, tinatawag ang sangkatauhan na magsisi.

 

Sa Ebanghelyo nabasa natin, Ihanda ang kaluluwa, ang kaharian ng Diyos ay naririto na.

 

Isa pa, alam natin ito na ang panahon.

 

Tunay tingnan natin ng malapitan: magmula sa agham at teknolohiya sa

ekonomiya at komersiyal na buhay, lahat ng bagay ay huminto.

 

Kahit talento o talino o edukasyon, lahat ay huminto dahil ang oras ng Diyos ay dumating na.

 

Una makikita natin ang mga tao ay walang pakialam at walang pagtingin, iniisip nila na ang epidemya ay karaniwan ibang klase at inihahambing nila ito sa mga lumipas na epidemya.

 

Subalit sinabi ng Diyos sa atin na fokus sa kasalukuyan at ipagkatiwala kung ano at mabuhay sa kabutihan ngayon.

 

Mabuhay tayo tunay na matuwid at magtiwala sa Diyos kung mayroon tayong pananampalataya dahil ang bukas ay mayroon sariling kaguluhan.

 

Halina ay mabuhay tayo sa abot ng makakaya, dahil ang bawat araw mayroon silang sariling kaguluhan.

 

Ngayon ay ang unang pagbabalita sa buong mundo na unang namatay sa United States.

 

Sa Washington State, halos 60 tao ang infected- 9 ang gumaling.

 

Mayroon pagtitiwala subalit mayroon takot sa bansa kasama ang modernong buhay, kasama ang paggalang sa karapatan ng mga tao, ang karapatan ng sangkatauhan.

 

Subalit kapag tayo ay naharap sa epidemya, tunay ang lahat pare-pareho ang nadadama, nangangamba, natatakot at maraming walang katiyakan sa ating paningin sa mata.

 

Panginoon Diyos, nawa’y basbasan mo ang lahat ng manggagamot sa bansa-United States – kasama ang mga pinuno, na sila ay manatiling kalmante at payapa, maging handa na harapin kung ano ang nangyayari, kumilos na matuwid at etika at maniwala sa Diyos.

 

Ang oras ay dumating na.

 

Ang Pananampalataya kailangan tumitibay. Ang pananampalatay ay hindi dapat natutulog. Ang Pananampalataya hindi puwedeng natutulog.

 

Hayaan natin na ang ating buhay ay sumama sa hangin – magpakasawa, magsaya, balewalain kung ano ang nangyayari ngayon.

 

Isang coronavirus tinakot ang buong mundo.

 

Ang epidemya ay dumating sa malakas na bansa na mayroon lahat ng katayuan na pigilin ito, subalit wala sino magsabi na sigurado na ang epidemya ay gagaling o matatapos sa bansang ito.

 

Umpisa ng Kuwaresma, halina na tayong magkaisa sa pagmuni-muni.

 

Alam natin ang sinabi sa paraan ng Ebanghelyo.

Halina at tumingin tayo ng pabalik.

 

Isang virus lamang at lahat ng bagay ay huminto sa lupa, naapektuhan ang stock market, ang ekonomiya, politico, at maski ang military ay nasa krisis.

Araw-araw maraming tao ang nanonood ng stock market at ito ay bumagsak ng matindi at pansin na talagang mababa.

 

Nawa’y lahat tayo ay huwag umasa sa talino o garantiyahan kung ano ang atin ginagawa.

 

Isang bagay na kahit sino hindi makakatanggi: tingnan pabalik ang plaque ng kaluluwa sa buong mundo.

 

Kahit ano, bawat klase, bawat papel, bawat katayuan, bawat pamilya, bawat grupo, bawat tao ay mayroon plaque.

 

Ang plaque ng kaluluwa ay grabe - kung hindi natin nalaman, ang gamot sa virus ngayon, ito ang dahilan para ang atin kaluluwa ay mawala at mamatay.

 

Ito ay lubos na mahalaga.

Dahil ang Panginoon Jesus Cristo na siyang namatay ng dahil sa atin at nabuhay tayo, siya ang nagpapagaling ng virus na atin kinatatakutan, ang virus na apektado tayo – ang virus ng kaluluwa.

 

Tingnan natin pabalik at maliwanag na kilalanin: tayo ay naliligalig at nadadama natin na ang bawat bansa ay pareho ang sitwasyon. Tayo ay natatakot at gumagamit tayo ng lahat ng paraan, lahat ng agham teknolohiya, tagagawa at pagpigii ng pagkalat ng virus sa buong mundo, pinipigilan ang epidemya.

 

Subalit ang Panginoon Diyos lamang ang manggagamot para magpagaling ng plaque ng kaluluwa.

 

Sa maraming henerasyon siya ay naghihintay sa atin.

 

Siya ay mapakumbaba at mabait na manggagamot na isinakripisyo ang kanyang buhay upang tulungan tayo sa plaque ng kaluluwa, para tayo ay ipinanganak na muli at nabuhay na muli sa kanyang paggamot.

 

Ngayon ang bawat isa sa atin ay nag-aalala, natatakot at naka pokus sa problema ng epidemya.

 

Kaunti tao ang nagbigay pansin sa pandemya ang lahat ng klase na naapektuhan noong matagal na lumipas subalit hindi nalaman kung ano ang gamot sa plaque ng atin kaluluwa.

 

Oras na para tayo ay maliwanag na makilala  ang tungkol sa coronavirus na natakot ang buong mundo, kasama ang pang-araw-araw ng balita na nagbibigay ng stress at nagpapahina.

 

Sa pagpasok ng Kuwaresma, lalo na ang Kristiyano at katoliko, ang Kuwaresma ay nagpapaalala sa atin tayo ay magsisi.

 

Subalit, ang pagsisisi ay hindi sapat, kailangan natin mapagtibay at makilala na ang virus naapektuhan tayo na ang mundo kailangan magsalita.

 

Subalit ukol sa virus na naging dahilan na ang katawan at kaluluwa ay namatay, mayroon bang tao na nagsalita ng buong lakas?

 

Oo,nakakalungkot, pinabayaan ito dahil espirituwal na bagay na nangangailangan ng pang-unawa.

 

Gayunpaman, ang mga bagay ay mayroon walang hanggan halaga, ang halaga sa Kataas-taasang Tao na mahal tayo at tinubos ang atin kaluluwa sa halaga ng kanyang Dugo, para tayo ay ang mga tao na kabilang sa kanya ngayon at sa kinabukasan.

 

Ang Diyos ay mayroon siyang paraan.

 

Maraming henerasyon na siya ay naghihintay. Sa henerasyon gusto niya na maintidihan natin ang mga bagay habang nabubuhay tayo sa lupa.

 

Sa gabay ng Diyos at permiso ng Diyos ang doktrina ang batayan at pinagmulan sa atin buhay at huwag matakot sa plaque.

 

Ngayon ang oras ay dumating na.

Tunay, ang kinatatakutan natin lubos sa buhay, ay ang lubos na mahalaga.

 

At ang nakakatakot ay ang epidemya kumakalat kahit saan, sa bawat bansa.

 

Panginoon, ito ang katanungan sa atin, lalo na sa panahon ng Kuwaresma.

 

Sa huling araw tayo ay nagdasal na sumunod sa banal na kagustuhan ng

Banal na Espiritu, para gawin natin ang gusto niya at ihayag ang narinig sa paraan ng pagtitirapa na inialay sa bawat tao.

 

Isa pa, gusto niya na mag-isip tayo ng malalim sa Ebanghelyo para magmuni-muni, para mayroon salita na totoo na maliwanag at angkop sa sitwasyon ngayon, kung sino nag-papaalala idiin kapag tayo ay tunay na pumasok sa Kuwaresma at maintidihan ang kahulugan sa umpisa ng taon 2020.

 

O Panginoon, sa totoo maski mayroon takot, ang epidemya ay dumarating sa pintuan.

 

Ang epidemya ay hindi nagdidiskriminate kahit sino man, kahit ano ang papel o katayuan.

 

Magsama-sama tayong magdasal.

 

Ang isang bagay na atin kailangan ay itaas ang atin kaluluwa, itaas ang lahat ng bagay na mayroon tayo na Makapangyarihan Diyos.

 

Para sa ibang relihiyon at pananalig, hayaan natin silang itaas ang Ginoong Tagapaglikha (1) dahil ang Ginoo Tagapaglikha ang nakakakita ng pangyayari ng bawat bansa, bawat tao,  bawat grupo, bawat pamilya.

 

Ginoo Tagapaglikha, nawa’y tingnan mo kami mga taong masasama at makasalanan tao. Ginoo Tagapaglikha, pakiusap patawarin mo kami, lalo na ang Kristiyano.

 

O Panginoon, ang Makapangyarihan, ikaw ay dumating sa lupa para mamatay ng dahil sa amin.

 

Ikaw ay naghihintay sa amin hanggang kami ay maging karapat-dapat na anak sa paraan ng inyong doktrina.

 

Ngayon, dahil sa epidemya, tayo ay tunay na takot, hindi natin alam kung kailan darating sa atin.

 

Tayo ay nag-iisip kung ang mga taong nasa atin paligid ay mananatili kasama natin ngayon o hindi.

 

Walang sino man ang nakakaalam.

Ngayon ang sangkatauhan hindi alam kung papaanao lulutasin ang kanilang takot – maski mayroon kang kaalaman at pinag-aralan, wala tayong matatag na sagot, ang mayroon tayo ay pag-asa.

 

Ngayon tayo ay nasa karaniwan sitwasyon.

Tayo ay bumaling sa Diyos, at paalalahanan ang atin sarili ukol sa kasalukuyan araw ng Kuwaresma.

 

Ang Panginoon Jesus pumunta sa Kuwaresma upang gabayan tayo.

Siya ay umakyat ng bundok.

Humiwalay siya sa magulong daigdig; pumunta siya sa disyerto mag-isa Siya ay gutom at nauuhaw.

 

Tinanggap niya ang pagsubok.

 

Ito ang oras na ang demonyo ay walang pinaliligtas sino man, katulad ng coronavirus mismo.

 

Ang demonyo ay dumating upang tuksuhin si Jesus.

 

Narinig naming ang sagot ni Jesus -karaniwan subalit punong-puno ng kahulugan.

 

Kapag tayo ay mayroon pananampalataya at mayroon Diyos, hindi mahalaga kung ano ang sinasabi ng demonyo o panunukso.

 

Ang sabi ng demonyo kay Jesus: kung ikaw ay anak ng Diyos, utusan mo na ang bato ay maging tinapay. Alam ng demonyo ang mga araw na nasa disyerto si Jesus – siya ay tao, bilang lalaki siya ay nagugutom at nauuhaw

 

Hindi alam ng demonyo na ginawa iyon ng Diyos para maging halimbawa siya sa atin.

Si Jesus ginawa iyon para sa atin.

 

Si Jesus pinaalalahanan ang sangkatauhan na tumigil sa mga araw kapag nag-umpisa ang Kuwaresma, para maghanda sa mabuting nagawa ni Jesus ; siya ay nagtiis, pinagpawisan, lumuluha ang kanyang puso ng dahil sa kanyang pagmamahal sa atin.

 

Siya ay nagbayad ng malaking halaga para sa buong mundo upang magkaroon ng kapayapaan, kasiyahan at kapatawaran.

 

Tunay na kagilas-gilas na nagampanan.

 

Ngayon sinusubaybayan araw-araw ang epidemya sa bawat bansa – nakikita natin ang pag-aalala sa atin bansa na iginagalang ang atin karapatan, ang karapatan ng bawat tao.

 

Sa respetong ito, tayo ay mas mabuti sa atin kapatid na lalaki, mas mabuti sa Wuhan, mas mabuti sa China.

 

Sa mga nakaraan araw, nakita natin ang patay na katawan, ang mga tao ay nanangis, ang mga pahirap ng mga pinuno at masaklap na sitwasyon ng mga manggagamot at dosena nagtatrabaho sa linya ng medisina ay namatay.

 

Ito ay grabe na alalahanin sa atin bansa.

Tunay ang epidemya, hindi natin ang mangyayari bukas subalit kailangan tayong nakahanda sa negatibo sitwasyon.

 

Nagsasalita nanggaling sa espirituwal, kung mananatili tayong takot, malungkot, nag-aalala, tunay hindi natin malulutas ang problema.

 

Ngayon umasa tayo sa mga araw noong si Jesus ipinagkaloob  sa kristiyano, mga katoliko, sa pamamagitan ng lahat ng klase, lahat ng papel. Noong siya ay nagtiis sa araw ng Kuwaresma na ang tukso ay  nakakaakit.

 

Sa normal na araw tayo ay nagsasaya sa pagkain at pag-inom – minsan hindi natin nadadama ang uhaw o pagkagutom.

 

Kumakain tayo kung gusto natin o kaya hinihintay natin matapos ang atin trabaho.

 

Subalit sa Kuwaresma para tayong gutom na dinadala tayo  sa pagkaganid at ambisyon at madalas ng gusto natin kumain.

 

Nakikita natin sa pagitan ng mabuti at masama, ang demonyo palaging nakatingin sa lahat ng paraan para unti-unti atakin ang atin kahinaan at tuksuhin tayo.

 

Si Jesus pumasok ng maaga sa araw ay tinukso ni Satanas, alam niya na si Jesus ay gutom.

Iyan ang oras na nakita si Jesus na gutom, bilang tao

 

Habang si Jesus ay gutom, ang demonyo dali-daling dumating at gumamit ng magandang salita upang tuksuhin si Jesus, subalit si Jesus hindi humiwalay sa pagtitiwala at pagmamahal sa Diyos Ama – lahat ng ginawa ni Jesus ay sa paraan ng Diyos Ama at si Jesus ang kanyang puso ay pag-aari ng Ama.

 

Tunay ang mga tao iniisip na si Jesus ay mahina at ang demonyo ay magwawagi subalit ang sagot ni Jesus: ang sangkatauhan ay hindi nabubuhay lamang sa tinapay kundi sa bawat salita na nanggaling sa bibig ng Diyos. Ito ang unang labanan na  tinalo ni Jesus ang demonyo., na napahiya at umatras.

 

Ito ang unang pagpupulong.

Ito ang umpisa – coronavirusa epidemya ay nagwagi.

 

Ano ang nakita natin, ano ang naisip, at ano ang ikinababahala kumpara sa presidente at mga pinuno nahaharap sa bansa na ang kanilang boses ay apektado sa buong mundo.

 

Magsama-sama tayo, huwag mag-alala kung ano ang hindi puwede at mag-uumpisa ang Kuwaresma.

 

Tayo ay umasa sa salita ng Diyos para matibay tayong maniwala, tanggapin ang darating maski ayaw natin subalit kailangan harapin.

 

Ang kailangan tayo ay magka-isa sa pagdarasal para sa atin sarili sa umpisa ng Kuwaresma -lalo na ang kristiyano at mga tao na mayroon katungkulan.

 

Halina tayong magconcentrate dahil walang taon na hindi tayo tinata- wag pumasok sa Kuwaresma habang nakikibaka tayo sa epidemya.

 

Ang Kuwaresma ay makasaysayan Kuwaresma, makahulugan sa bawat isa, sa espiritu ng pagsisisi dahil hindi natin alam kung ang virus ay lalapit sa atin,

 

Wala sino man ang nakakaalam.

 

Halina at mag-fokus tayo sa isang bagay – kesyo ang virus darating sa atin o hindi, mayroon espesyal na lugar, ang suporta sa atin na dumikit sa espirituwal na buhay: ang Kataas- taasang Tao wala sino man ang magkakaila.

 

Ang bawat isa kinikilala ang Ginoo Tagapaglikha.

Lahat nag Krsitiyano naniniwala sa Panginoon.

 

Sa particular sa mga katoliko, tayo ay magkaisa na pumsok sa panahon Kuwaresma 2020 na makahulugan katulad ng nakasara o seal, kasama ang salita ng Diyos umuugong sa taynga:  Dapat alam at magdasal dahil ang magnanakaw ay darating kahit anong sandali.

 

Ang panahon kapag tayo ay lubos na natatakot at walang lugar na kadikit kapag wala na tayong nakikita para umasa, palagi natin isipin ang Diyos lalo na ang mga kristiyano.

 

Madalas mayroon tayong ugali: kapag naharap tayo sa mahirap at hirap, tayo ay nagsisikap at masipag hinahanap ang Diyos subalit pagkatapos tanggapin ang kanyang biyaya pagkatapos kinalimutan siya.

 

Madalas natin naririnig ang lahat ng tao kung sila ay naghihirap at nagugutom, hinahanap ang Diyos subalit kapag natanggap na nila ang kanilang kailangan, nagsasaya sila – pagkatapos nakalimutan na nila ang Diyos at kung sino ang Diyos.

 

Ngayon ang Diyos maramiing paraan upang tayo ay magbalik sa kanya.

 

Siya ay dumating upang gabayan tayo at hayaan tayong libre sa atin pagpili, kesyo mabuti at masama.

 

Maliwanag na nakasulat sa doktrina na kung sino ang magtrabaho sa matuwid ay makakatanggap ng proteksiyon at mabubuhay na masaya at ang mga araw ay bastante sa biyaya ng Diyos.

 

Kung tayo ay lalaban sa doktrina at mabubuhay na masama, pagkatapos ang sagot ay kasamaan at tayo ay magbabalikat sa bunga  ng atin ginawa kapag nagpasya tayong sumunod sa kasamaan.

 

Alam ng Diyos. Alam ng Diyos ito sa maraming nagdaan panahon subalit ang gusto ng Diyos na tayo ang may kagustuhan.

 

Iyan kung ano ang kanyang kailangan sa lupa.

 

Kapag lumapit tayo sa Diyos huwag tayong gumamit ng magandang salita kapag nagdarasal, magdasal tayo na magkaroon ng kasagutan na pinuno ang atin puso ng kapayapaan, saya at umaapaw na pananampalataya.

 

Magdasal tayo nanggaling sa puso, itaas ang puso, tunay na nagsisisi nanggaling sa puso – pagkatapos makikita natin ang ganda sa buhay ng mayroon pananampalataya at ang Diyos ay gusto makinig.

 

Sa maraming henerasyon tayo ay sumunod sa ugali natin na sumamba sa Diyos, na siyang mabuting paraan.

 

Lumapit tayo sa Diyos sa pamamagitan ng Misa, at matapat na tumatanggap ng komunyon, pinapahalagahan namin at nagdarasal kami mabuti na nagkakaisa.

 

Sa maraming panahon ang paraan ito ay kabilang sa amin subalit kung ano ang bago at maganda, parang tayo ay nag-aatubili na tanggapin dahil nagiging kaiba tayo.

 

Subalit hindi tayo katulad ng iba dahil ang Diyos binigyan tayo ng karapatan na mamili sa buhay para sa atin kaluluwa na kabilang sa Diyos, para gawin ang kagustuhan ng Diyos.

 

Iyan ay nabanggit subalit hindi natin alam kung ano ang seal o nakasara.

 

Ito ay salita na atin narinig subalit hindi natin naintindihan kung saan nakatatak ang seal at kailan ito itatatak at nasaan ang seal? Ngayon ang Diyos binigyan tayo ang pagkakataon.

 

Ang seal ay umiiral noong umpisa pa lamang at nakasulat sa Ebanghelyo subalit kung kailan at anong oras  na ito ay nakaseal at kung papaano ang seal, hindi parin natin alam.

 

Iyan ay pambihira tanong, para maunawaan kung ano ang mayroon tayo, para tayo ay tumanggap ng seal na nanggaling sa Diyos.

 

Salamat sa Diyos  mayroon tayong tumpak at angkop na saksi para sa mga tao kapag sila ay nagtanong ukol sa gusto nilang marinig.

 

Sa mga nangyayari sa lahat tunay wala sino man ang nakakasiguro kung papaano haharapin ito.

 

Ang agham na digmaan ay ginagamit ng bansa para takutin ang sasalakayin nilang bansa.

 

Ang bansa ay gumagamit ng ibat-ibang paraan, lahat ng kaalaman at talino o mag-imbento ng maraming kasamaan upang ipagtanggol ang kanilang sarili laban sa dominasyon nanggaling sa iba o dominasyon ng iba.

 

Ang sangkatauhan patuloy na naglalaban at hinahanap ang paraan na lubos na masama, lubos na nakakasira, lubos na umuna  ang agham teknolohiya para dominahan at magpakita ng yabang ng kanilang sandata.

 

Subalit ang sangkatauhan hindi nila lubos na masukat ang tama ng biological na sandata, magmula noon hindi masabi na ngayon ng sangkatauhan kung mapipigil nila ang agham ng biyolohiya.

 

Dahil ang isip ng tao ay marunong, matalino, at mapaglikha, tandaan natin na tayo ay nanatili sa gitna ng limitasyon, sa ilalim ng pamamahala ng Diyos.

 

Dahil kulang tayo ng lalim, hindi tayo naniniwala sa trabaho ng Banal na Espiritu subalit siya ang Kataas-taasang Tao na nagtuturo at nagbibigay  ng liwanag sa atin.

 

Madalas binibigyan tayo kung ano ang banal, kung ano ang totoo at kung ano ang mabuti sa buong mundo, sa bawat bansa, sa bawat ministry subalit kung gumawa tayo ng mali at tayo ay maligaw pagkatapos ngayon tinitiis natin ang bunga sama-sama.

 

Ngayon ay katulad ng sagot at ang katapusan ay darating.

 

Sabi ng Diyos, ang oras ay dumating na, lahat ng bagay ay darating sa pagilinis ng panahon(2). Halina at tingnan kung ano sa araw na ito: bapor-pandigma, eroplano, mga daan, dagat lagusan – lahat dapat matakot sa coronavirus.

 

Ito ay epidemya sa hangin, sa hininga na natatakot tayo at lahat ay tumigil ang aktibidad.

 

Ito ang umpisa ng taon na makikita natin ang espiritwal na labanan.

 

Ang labanan ng mga tao sa buhay ang unang yugto sa mga kilos na hinahamon natin ang Diyos.

 

Mayroon mga bansa na sira at mayabang na pinuno  na hinahamon ang Diyos, binabalewala ang Diyos, mga tao na gumagamit ng mabagsik na taktika.

 

Ang Diyos pagpapakumbabain ang mayabang na tao.

Ang Diyos nakikita natin na pinaaalahanan ang lahat ng klase, lahat ng papel na alam ang plaque ng kaluluwa.

 

Lalo na ngayon sa panahon ito, paano maghanda ang atin sarili para mapagaling ang plaque sa isat-isa naghihirap na nanggaling sa pride, yabang, inggit, selos, poot, , kahalayan, ganig, Malaya magpasarap at magpasasa laban sa doktrina at etika?

 

Ang mga tao hinahamon ang Diyos, to database kung ano ang dapat igalang at revere, para sila ay hulihiin ang lakas, suportahan ang karaniwan tao kasama ang masamang hangarain, upang ikalat sa  tao kotrolin ang ibang tao.

 

Tunay na sira at mayabang na kilos.

 

Hayaan ang bansa sa kanilang tagumpay na estado Makita ang mataas na level ng agham na sandata para patayin ang isat-isa.

 

Makinig at tingnan at ang sitwasyon sa pamamagitan ng pandemya ngayon.

 

Nawa’y lahat tayo ay tumigil at mag-isip.

 

Ito ang sandali  sa atin upang maintidihan kung ano ang sinasab ng Diyos sa bawat bansa, sa bawat pinuno ng bansa- sa bawat klase, baway papel at bawat katayuan.

 

Ang Diyos ay nagsasalita sa lahat ng Kommunidad. Ang Diyos ay nagsasalita sa bawat pamilya, sa bawat isa sa atin.

 

Tayo ay natatakot at ang mundo ay takot ng dahil sa virus, ang virus na nilikha ng sangkatauhan ambisyon subalit ang plaque ng kaluluwa ay daan beses na nakakamatay.

 

Dahil ang Diyos ay Mabuti at mabait, gagamit siya ng gamut upang pagalingin ang atin kaluluwa.

Dahil ang atin kaluluwa ay bumagsak sa plaque, ang Diyos lamang ang Kataas-taasang Magpapagaling.

 

Ang Diyos lamang ang nagpapagaling na nagmamahal. Ang Diyos lamang nagpapagaling kasama ang doktrina ng pagkakasundo at pagkakaisa para makilala siya – ang Kataas-taasang Tao na namamahala sa buong mundo at ang Kataas -taasang Tao na mayroon sovereignty sa lahat, sa langit, sa ilalim na lupa at sa mundo.

 

Ang Diyos lamang ang nag-iisang dapat sambahin, katakutan, sundin at siya ay kumikilos ayon sa kanyang kagustuhan

 

Oras na upang buksan ang ating mga mata ng pananampalataya.

 

Huwag natin isipin ito na oras na para ang tao ay maghusga at magduda sa pamamagitan ng paraan ng media o gumamit ng abstract na paraan para pumula.

 

Hindi, ito ang oras para makilala natin dahil lahat ng bagay ay naging totoo, nanggaling sa trabaho na tahimik, kung sino Nakita ang sorpresa at mahirap maniwala subalit huwag mag-isip na ang darating sa atin sa sandaling ito ay lubos na pangkaraniwan.

 

Saan ito nangaling?

 

Ang mga ginawa ng Diyos noong umpisa, umpisa sa pagdalo o apparition, lahat ay may kasaysayan na naiwan sa buong henerasyon.

 

Ngayon, siya ay nagpapakita sa atin, para makita ang matatag na espirituwal at siya ay namamagitan, nagpoprotekta sa atin at pinaaalalahanan tayo na maghanda sa labanan sa pagitan ng mabuti at masama sa darating na mga araw.

 

Ang araw  na atin hinaharap sa ngayon ay ang umpisa ng panahon ng  paglilinis.

 

Sa tabi natin ang ang mabait na Ina na nakakaunawa at alam ang mga anak na nabubuhay sa kamalian, mga tao na tinatanggihan ang Diyos, mga tao na hinahamon ang Diyos.

 

Ang mga tao nabubuhay sa kasamaan ay tiyak na pupunta sa daan ng pagkasira na sila mismo ang dahilan.

 

Subalit si Inang  ay ina na, nagmamahal sa kanyang mga anak, na may puso ng ina.

 

Ang Inang ay lumuha at nagturo at nagpadala ng maraming mensahe subalit ang sangkatauahan ay nanatili walang pakialam at walang pagtingin.

 

Ang Inang ay Ina ng Diyos, ang Reyna na nakatayo sa tabi ng Hari, nakabihis ng marilag at makislap na kasuutan, ang Reyna nasa tabi ng Hari.

 

Tunay ang Inang naintidihan ang gusto ng Hari. Tunay ang Inang alam kung ang Hari ay sinasaktan.

 

Ang Inang alam kung ang prinsipe, ang kanyang anak, nagpakahirap sa halaga ng Dugo, upang dalhin ang kaluluwa pabalik sa pinanggalingan ng biyaya, sa halaga ng Dugo.

 

Ngayon binalewala at hinahamak- tayo ay hindi nagmu-muni upang maintindihan ang Ebanghelyo ay nanatili kayamanan sa atin na pumunta sa malalim at tumingin ng malalim- para makilala ang kanyang pagdalo sa gitna ng mundo sa paraan ng katotohanan.

 

Ang mga mayayabang, hegemonic na pinuno na naghahangad na dominahan agn mundo ay pinaalalahanan ng maramiing beses= sila ay mayroon maraming pagkakataon upang maisip nahindi sila puwedeng magpatuloy at kailangan tumigil; dahil ang Diyos ay nakatira sa mga mahihirap na tao, ang Diyos ay nakatira sa bansa na nabubuhay sa sinauna araw.

 

Ang Diyos ay magbibigay at sa mga taong gustong magbalik sa kanya. Ang Diyos ay nasa bawat isa sa atin. Ang Diyos nilikha tayo at ang atin puso ay ang kanyang templo kung tayo ay malinis.

 

Subalit tayo ang dahilan na ang templo ay naging marumi, naging trabaho sa politika, at pinasama ng kadiliman.

 

Magmula ng ang sangkatauhan ay kotrolado ng kadiliman, ang sangkatuahan hindi nila makilala ang Diyos – Ang Kataas-taasang Tao na dapat natin katakutan, ang Kataas-taasan Tao na dapat natin igalang.

 

Ang kanyang salita sa Ebanghelyo ay magiging katotohanan sa habang panahon.

 

Ngayon, ang pangyayari ay inihula noong umpisa pa lamang.

Ang Inang Maria nagtanong sa Hari na gawin niya ang isang bagay:  na ang mundo ngayon ay magkaisa kapang ang events ay nangyari,

 

Kahit kilala natin ang Diyos o hindi, maniwala sa Diyos o hindi, ito ay pambihira pagkakataon para sa atin kaluluwa.

 

Kaya kapag tumanggap tayo ng regalo, maski hini ito sikat, halina tayong magsanay sa puso, matutong magdasal, sa pagsuko na kailangan natin ang katawan , isip at puso, magsumamo at tumawag sa pangalan ng Diyos kasama ang puso imbue ng pagsisisi.

 

Walang ibang maganda at walang ibang makahulugakundi ang pag-aalay kapag ang Diyos nakita ang atin kaluluwa naka konekta sa kaluluwa ng espiritu ng pagsisisi.

 

Sa pagsisisi, ang atin kaluluwa ay umiiyak, nagsisisi, ang atin puso ay nakakadama na hindi maipaliwanag ng salita.

 

Ang espirituwality ang kanyang ipinagkakaloob dahil iang kanyang pag-ibig na nakatira sa pusong iyon.

 

Ang puso ay tunay na aktibo,nagbibigay ng dugo, nagbibigay ng hininga lahat ng kanya ay lubos na maganda.

 

Nakakalungkot, sa masamang isip, kasama ang maling pasya kasama ang pagkaganid, kasama ang ambisyon, kasama ang kahalayan, mga masamang gawain na atin nagawa sa buhay, kasama ang masamang hangarin, selos, inggit, atin kayabangan ugali- sila ang dahilan upang balewalain ang lahat at sumunod sa radical na tagumpay sa mundo.

 

Ang tagumpay ang unti-unti papatay sa atin kapag tayo ang mga tao na nagtaksil sa Diyos.

 

Ngayon ang Diyos pinapayagan tayong malaya, subalit ang kalayaan ay mayroon presyo, at ang Inang alam ito ng advance.

 

Ang Inang Maria nakikita ang paghihirap ng mga tao, ang Inag Maria naintidihan ang buhay ng mga tao lalo na sa China.

 

Sa maraming panahon, ang China, ang pinakamaraming tao na bansa subalit ang mga misyonario ay kanilang sinasaktan, pinagbabawal o kayo ikinukulong.

 

Sila isang bansa katulad ng ibang bansa, mayroon  mga pari subalit ang kanilang buhay ay mahirap.

 

Sila ay sinasaktan at kung sila Kristiyano sila ay pinapatay o hinuhuli..

 

Kaunti lamang ang nakakaalam nag kasuklam-suklam na ginagawa nila sa mga Katoliko.

 

Ang Diyos hinahayaan ang mga bagay-bagay at ngayon ang paghihintay ay sinagot na.

 

Isang beses ang Inang ay pumunta sa kalapit na bansa, Korea at ang Inang ay lumuha ng Dugo. Maraming milagro sa mga rebulto ng Inang na lumuluha ang kanyang mga mata.(3)

 

Ang Inang nagmamadali pumunta sa ibat-ibang lugar dahil alam ng Inang ang katapusan ng mundo ay mangyayari at magkakaroon ng matinding labanan sa pagitan ng mabuti at masama.

 

Sa kabutihan, ang Diyos ang gabay at ang kapangyarihan ng Kataas-taasang Tao na tumulong sa sangkatauhan sa kabutihan iyon makikilala ang totoo, makikita ang kanyang kabutihan at pagmamahal.

 

Subalit kung sa kasamaan, katigasan, matigas, matigas na ulo, mayabang, pagkatapos ang isa ay dapat bumaba at matalo.

 

Sino ang Kataas-taasang Tao na nasa labanan ang tumalo? Sa kurso ng kasaysayan, sa mga henerasyon, si Jesus nagawa niya ang kanyang misyon sa paraan ng kamatayan na muling ibinalik ngayon taon na ito, ang paalala ay itong epidemya, sa taon ng 2020, maraming bagay na ang Diyos Ama inayos sa taon ng 2020 ng daantaon, na kailangan nakaukit sa atin isip.

 

Sa mga araw noong ang event ay nangyari, ang Inang Maria binigyan tayo ng karaniwan regalo punong-puno ng kahulugan.

 

Tinuruan niya tayo lumapit sa bawat tao.

 

Tayo  kailangan patahimikin ang kaluluwa at magfokus ang sarili sa pagdarasal – pagkatapos sa sandal ng focus, mayroon tayong tahimik na sandal, ang atin puso nagsisi at mayroon bagay sa tin kaluluwa na nagnanais magsumamo.

 

Iyan ang sandali  na ang Banal na Espiritu ay nagtatrabaho sa atin.

Ibinibigay sa atin kung ano ang gusto natin malaman – siya ay patuloy na tuturuan at gagabayan tayo.

 

Mula roon kami ay natutong magdasal at sa mga dasal mayroon mataas na espirituwality na ipinagkaloob ng Diyos sa atin.

 

Tayo nakakagawa ng hindi inaasahan bagay subalit hindi natin alam na nanggaling ang mga ito sa Diyos.

 

Ang Diyos lamang ang katas-taasan Panginoon- ibinibigay sa atin kung ano ang bagay sa atin, na hindi sorpresa sa bawat isa.

 

Tandaan natin, dahil ang Diyos kailangan ang pananampalataya.

 

Ang pananampalataya lamang para tayo ay maging magkalapit, tayo ay makakadama, makikita natin ang dakilang pagdalo na ibinigay ng Diyos sa espesyal na paraan upang tulungan tayo habang nagbibiyahe.

 

Ang oras ay dumating na.

Kailangan siyang talaga na kumilos.

 

Hindi niya tayo papayagan na gawin ang gusto natin gawin sa lupa na kanyang nilikha.

 

Sa bawat bagay, sinasaktan natin ang Diyos, hinahamon ang Diyos.

 

Nag-umpisa kami sa aming ambisyon hegemony upang agawin ang karapatan ng Diyos, para patayin ang mga kapatid na lalaki, patayin ang mga maatuwid.

 

Ang kaluluwa ng matuwid ay nanangis, at humihingi ng katarungan.

 

Sila ang mga tao nakadamit ng puti na nakasulat sa Libro ng Pagsisiwalat.

 

Kailangan tayong magbayad sa atin kasamaan magmula noong umpisa.

Mayroon tayong Inang Maria.

Ang Inang Maria ang tao na kumakatawan sa sangkatauhan sa lupa.

 

Ang Inang nakikita ang pangangailangan. Ang Inang nakikita ang biktima, mga makasalanan na nagsisi.

 

Ang Inang ginagamit lahat ng paraan upang tulungan ang makasalanan at magbalik.

 

Ang Inang gumagamit ng puwedeng paraan upang tulungan ang walang malay sa bawat bansa, sa bawat yugto kapag wala ng pagkakataaon na makilala ang Diyos.

 

Ang Inang alam na ang event ay mangyayari at ang bansa na magdadala ng bunga nito dahil tinanggihan nila ang Diyos, at hinahanap  ang masamang paraan para sirain ang sangkatauhan, gumamit ng lahat ng paraan ayon sa plano na makontrol ang ibang bansa.

 

Subalit sa katapusan, wala silang karapatan na kotrolin sino man, wala silang karapatan na tanggihan ang Diyos, gawin kung ito ay para sa gawain alang-alang sa langit.

 

Ito ay kasaysayan ng mga Hari, na hindi magamit at ilagay sa buhay ang pananampalataya at sa Kataas-taasang Tao na ang bawat isa ay sumuko, ipagkaloob ang sarili at matakot- ang Panginoon ay Diyos.

 

Ang Inang ay kilalang-kilala at ang Inang pinagkalooban tayo, magmula sa aparisyon ng Eukaristik Jesus.

 

Sa mga libong taon, sino ang nakakita ng magandang mukha na pinayagan niya tayong Makita? Siya ay nagkalat ng pabalik at sulong sa  sa Host (body of Christ).

 

Ang kanyang mukha ay malungkot at gumalaw sa Eukaristiya, sa monstrance, sa pambihirang paraan, ang Kataas-taasang Tao na tayo ay nagdili-dili sa karaniwan Host.

 

Sa paraan lamang ng pananampalataya makikita natin ang Diyos na gumagalaw.

 

Ang Diyos nagpapakita sa nanggaling na Host. Ang Diyos naaaninag ng lubos  na nagniningning na ilaw.

 

Ang Diyos binigyan tayo ng kulay na umayon sa atin mata, kapag tayo ay namangha sa kanila, ang kanilang ningning ay hindi masyadong nagniningning, para hindi tayo mabulagan sa maganda, kamangha-manghang milagro na nagpakita sa Eukaristiya,

 

Para magpakita tayo ng paggalang at respeto kapag siya ay nagpakita, si Inang dumating sa atin kasama ang kanyang boses.

 

Ang Inang hindi nagpapakita bilang tao sa storya ng Saint Bernadette at sa storya ni Sister Lucia sa Fatima.

 

Si Inang hindi dumarating sa lahat ng storya ng mga santo na dumanas sa kasaysayan.

 

Si Inang dumarating sa pamamagitan ng kanyang boses at sa boses makikita natin ang pagdalo ng Eukaraistic Jesus.

 

Sa pamamagitan na kanyang boses, si Inang tinuturuan  tayo na magpasalamat sa biyaya na ipinagkaloob ni Jesus sa atin ngayon – magpasalamat sa Diyos sa kanyang nagawa sa atin sa maraming taon na walang pakialam na atin hindi natin pansin at tinanggihan ang kagandahan na palaging gusto ng Diyos na ibigay sa atin at tanggapin.

 

Ang oras na nakatakda ay dumating.

 

Ang Inang nag-umpisa magturo na magsanay ng Anim na Kowtows- magsanay magdasal at maintidihan ang bawat intensiyon ng bawat isa na siyang regalo na kakaiba at sorpresa sa lupa.

 

Sa panahon ito, ang regalo ay inihayag sa mga tao, hindi marami subalit grupo ng mga tao na kakaiba sa lahat ng pagsisiwalat ibinigay sa mga nakalipas na santo kung sino sila.

 

Magmula ng pagsisiwalat ng regalo, ang grupo ay gumawa ng kaunlaran sa pang-araw-araw na dasal, itinaas ang pasasalamat sa Diyos sa bawat misa, at ikinalat ang mensahe, nagdasal sa banal na Espiritu gabay ukol sa karaniwan bagay sa lahat ng isyu.

 

Ang Inang ginabayan ang makasalanan niyang anak na magsisi at magbalik, salamaat sa Banal na Awa ng Diyos.

 

Ang Inang ginagabayan ang bawat tao na walang malay, matigas, matigas ang ulo – sa lahat ng klase, lahat ng papel, kasama ang lahat ng klase ng paglabag sa makasalanan buhay.

 

Ang Inang ginagamit ang ibinigay para sa mga nagsisi makasalanan upang turuan sila.

 

Magmula noon, nakita nila ang mabuti, maluwalhati gawain- nakita nila ang biyaya na sila ay nilinis na nanggaling sa pag-big sa pamamagitan ng Banal na Awa.

 

Sa tulong ni Inang, sa  banayad na pagmamahal ng Inang, sila ay naging saksi sa gitna ng mundo.

 

Ang pagsaksi ay hindi natapos doon – ito ay patuloy na tumubo at patuloy araw-araw.

 

Bagaman mayroon pagsubok, lumalaban, tumatanggi, humuhusga, sila ay patuloy na nagsisikap dahil nakita nila ang katotohanan.

 

Nakita nila ang katotohanan, kaya maraming kalaban, marami ang tumatanggi, mas marami biyaya ibinuhos.

 

Sino ang nakakaunawa ng kaligayahan?  Ang mga taong nakaranas lamang ang magsisikap hanggang sa araw na ito.

 

Ngayon walang kasagutan.

 

Lahat ng  ipinagkaloob sa Eukaristiya ay nanggaling sa tao o abstraction o imahinasyon o delirium kasama sa ngayon hudgahan nanggaling sa mga tao.

 

O Panginoon, ang salitang “kowtow” ay naka sealed.

 

Ang Anim na Kowtows ay mayroon numero anim at ang salitang “kowtow” ay salita na hindi sinasalita subalit pinapractice- ng buong puso, ng utak, ng kaluluwa, ng pagpakumbaba; sa pag-aalay ng isip, puso, katawan para magdasal ng malalim, ng walang takot at walang pahiya, sa paraan ng pagtingin sa maraming tao sa ngayon sa mundo.

 

Magmula ng pagsisiwalat ng Anim na Kowtows, mayroon mensahe na ang mga tao ay hindi tama o kilala ang kanilang sarili.

 

Ang mensahe ay natapos sa libro isinulat bilang pruweba.

 

Hindi natapos sa punto iyon, marami parin mga mensahe na patuloy na tinatanggap araw-araw kapag buong galang natin iniaalay ang Anim na Kowtows.

 

Kaya iyan ang storya, ang sinabi at inilarawan.

 

Bakit tayo tumanggap ng regalo ng Anim na Kowtows? Sa sinabi ng Inang, ang regalong ito ay magliligtas sa tao ng bawat bansa, sa mga henerasyon, ang mga tao na walang pagkakataaon na malaman at maniwala sa Diyos.

 

Dahil ang pamahalaan at mga pinuno ay may katigasan na tumanggi, ang mga tao ay naging biktima ng panahon, biktima ng labanan.

 

Sila ay walang malay na tao na walang pagkakataon na mag practice ng kanilang pananampalataya, kung alin ang Diyos ibinigay sa kanila ng harapan -  pagkatapos, sa mga henerasyon, mayroon mga storya na atin narinig sa idols na sinasamba sa atin bansa.

 

Ang Inang Maria ay ang ina ng buong mundo, ang ina bawat makasalanan, ang Ina ng mga taong nagsisi, mga bawat saksi, bawat pasyente – ang Ina ng bawat kaluluwa, ang Ina ng bawat sitwasyon.

 

Kapg lumapit tayo kay Inang,  kahit na sino tayo, ang Inang nagkakaloob, tumatanggap at  nagliligtas.

 

Tayo ay nakarinig ng storya nagdaan sa kasaysayan.

Si Inang mahal ang kanyang mga  anak na walang pagkakataon. Ang Inang alam ito.

 

Ang oras ay dumating na.

Ang Diyos tunay na ipagtatanggol ang kanyang mga anak.

Ang Inang. Tunay n  Ibabalik niya sa atin ang  mgakarapatan.

 

Ang Diyos  sisirain ang  lahat  ng mga  tao  na pinagbabawalan sila at sisirain ang mga pinuno na nabubuhay sa hindi matuwid na pakana.

 

Ang Diyos ang mamahala sa mga masasamang tao, kasama ang hangarin, sa kanilang ambisyon, mga tao na nakagawa ng krimen ng paglilinlang.

 

Ngayon ang kanilang paglilinlang na pakana ay siyang naging dahilan ng grabe epidemya sa buong mundo.

 

Hindi natin makayanan

 

Ang dapat lamang ay maghanda ang espirituwal, dahil ito ay labanan at ang Diyos ay dapat kumilos.

 

Ang Inang Maria alam ang bagay na ito.

 

Gusto ng Diyos na malaman ng sangkatauhan na walang paraan para gumaling, walang gamot.

 

Subalit mayroon gamut sa kaluluwa, sa mga ttao bumagsak sa epidemya, pareho ang kaluluwa ar katawan, para magkaroon sila ng pag-asa.

 

Ang gamot ay nanggaling kay Inang Maria, na nagturo kung papaano gawin ang regalo, espesyal na ibinigay sa bansa.

 

Wuhan, China, ay ang pinagmulan ng epidemya, ang bansa na maraming tao, ang lugar na walang kalayaan sa espirituwal na buhay, ano ang makakatulong at makliligtas sa mga tao? Ang regalo nanggaling kay Inang na atin natanggap at tinanggap.

 

Ang mga tao na naglahad at naniwala sa regalo puwede nilang gamitin ito para magdasal sa kanilang mahal sa buhay na namatay na hindi inaasahan sa kasalukuyan epidemya.

 

Ang regalo ay hindi tumigil dito.

 

Ito ay paalalasa plaque ng kaluluwa sa buong mundo..

 

Mayroon mga bagay ang sangkatauhan kailangan ang kanilang pangangatwiran, na siyang sagot na nanggaling sa unang pagsasanay ng regalo at ang Banal na Espiritu ay patuloy na gagabayan ang mga tao na hinahanap na matuto sa katotohanan.

 

Ang Diyos ibibigay sa bawat panahon ang maganda na suporta na ibinigay ng nanggaling kay Inang, para tayo ay magpakumbaba, maging tapat at gusto.

 

Si Inang tinutulungan tayong tanggalin ang kasalukuyan batas na naging hindi angkop at pinagbabawalan tayo na tumanggap ng kasalukuyan

biyaya na ipinagkaloob ng Diyos na walang tinatangi.

 

Ngayon hanapin natin matuto at lumapit sa Diyos sa ganitong pagsasanay.

 

Kung naniniwala at ginagawa pagkatapos itong regalo ay tutulungan tayo at ang iba at magkakaroon tayo ng kapayapaan maski ang virus ay dumating sa atin,

 

Sa lupa, at kung ano ang sinabi, kasama ang lahat ng bagay na naitala, ang taong natitira ay kaunti lamang numero.

 

Tunay sa panahon ito, tayo ay narito sa sitwasyon.

 

Isang bagay lamang ang dapat natin gawin, kundi ang maniwala sa Diyos.

 

Maging buhay tayo o patay tayo ay mayroon Kataas-taasang Tao na nagmamahal sa atin- kung tayo ay magsisi sa oras, kung determinado  magsisi at magbalik, kung tayo ay magsasanay kasama ang regalo.

 

Ang Inang Maria pinagkaloob ang regalong ito upang tulungan tayo maghanda para bumalik sa Diyos, maging kabilang sa Diyos – sa paraan ng pagtitirapa, sa nagsisising puso, sa ating buong puso nagkaisa.

 

Tunay ang Diyos mayroon paraan.

 

Bibigyan tayo ng gamot- ang gamot na atin hinihintay upang magpagaling sa plaque ng kaluluwa.

 

Kapag tinanggap natin ang gamot para sa plaque ng kaluluwa  pagkatapos  ang plaque na nakaharap sa mundo sa pamamagitan ng coronavirus ay gagaling din.

 

Ito ay bagay na ang tunog ay abstract at mahirap maunawaan.

Maraming katanungan sa maraming tao na nakarinig nito, subalit ang pangungusap ay hindi nanggaling sa atin dahil hindi natin natutuhan ang mga bagay naito nanggaling salibro- o umaasa sa kahit anong suporta.

 

Ang talaan ay nanggaling sa Banal na Espiritu na pinagsalita ako,  na gusto niya akong magsalaysay kapag  ako ay nagdarasal ng Anim na Kowtows at itinataas sa kanya, alang-alang sa bawat isa ukol sa lahat ng sitwasyon sa lupa sa panahon ito.

 

Sa pagmamadali kasama ang epidemya na atin kinatatakutan, mayroon tayong sandal na nag-aalala.

 

Lahat ng bagay ay nakatigil sa mundo – magmula sa ekonomiya, sa lipunan, sa military, sa negosyo.

 

Maraming mga anyo sa bawat bansa, bawat bayan na nangangailangan ng halaga ang ari-arian at serbisyo nagpalitan, para sa paglago ng global na ekonomiya sa mundo.

 

Tandan natin ,komo, ang lahat ng bagay sa ngayon ay hindi para sa isang bansa -  o para sa isang tao na gawin ito.

 

Kailangan tingnan natin  at ang sitwasyon, kasama ang mangyayari event.

 

Kailangan natin tumigil at makilala kung ano ang mahalaga.

 

Si Jesus ay dumating 2,000 libong tao  na ang nakakaraan.

 

Ngayon, sa taon 2020, inaanyayahan tayo, at ibigay sa atin, ialay sa atin ang kanyang pag-ibig.

Salamat sa kanyang kamatayan, sa presyo ng kanyang Dugo na ang atin buhay ay naging matuwid.

 

Kung gusto natin mabuhay na matuwid, mayroon tayong doktrina na dinala ni Jesus.

 

Siya ay personal na bumababa nanggaling sa langit sa lupa para magawa ang mabuting plano.

 

Tinanggap niya ang kamatayan sa makirot na sakit upang alisin ang pagkaganid at ambisyon, alisin ang masama at kasalanan ng mga tao=-inggit, poot, selos; alisin ang pakikiapid sa buhay, mga mahalay na hangarin, mga bastos na hangarin na nagawa sa lahat ng klase at lahat ng papel.

 

Nanggaling sa karaniwan pagkakasala, ito ay magiging grabe, at  nanggaling sa selos, sa global hegemony, sa mga hangarin, nanggaling sa ambisyon, hinahayaan natin ang kasalanan na maging  grabe problema sa ngayon.

 

Ang masama begets masama at nanggaling sa masama ang virus ay ipinanganak na magpapatuloy na nakatanim sa atin buhay, at tayo ay pinaalalahanan ng plaque ng kaluluwa.

 

Sa nakalipas na araw, tayo ay nakarinig sa pari sermon ukol sa pitong nakakamatay na kasalanan.

 

Ang Pitong nakakamatay na kasalanan nag-uumpisa sa karaniwan kasalanan pagkatapos nagiging grabe problema at pagkatapos dahil hindi tao nag-iingat, intensyon natin sinaktan ang Diyos sa pamamagitan ng kasalanan at humiwalay tayo sa Diyos.

 

Ang ilaw at kadiliman ay hindi magkakasama.

 

Bakit si Jesus hindi nagpapakita ngayon bilang tao para makita at katakutan? Hindi niya ginagamit ang paraan iyon.

 

Lumalapit siya sa atin, nagbibisita sa atin. Lumalapit siya sa atin bilang ilaw dahil ang oras ay dumating na.

 

Ang ilaw ay maraming implikasyon. Ang ilaw ay napakagandang pagkabuhay ng nagtagumpay na Tagapagligtas upang ilayo tayo sa kadiliman at magbalik sa ilaw.

 

At ang ilaw ay tutulungan tayo sa daan ng kabutihan, samantalang ang kasamaan nanatili sa dilim at kontrolado ng kadiliman.

 

Ang ilaw na nanggaling sa Espiritu ng Diyos, ang Diyos ng sarili.

 

Ang matayog na espirituwality na ipinakita ng Diyos ay ipinagkaloob ng ilaw, dahil sa pamamagitan ng ilaw makikita natin ng maliwanag ang daan, kasama ang determinasyon na lumakad sa kabanalan at katotohanan.

 

Sa kadiliman, ang atin mata ay bulag, ang budhi ay bulag, tayo ay nagiging bulag na tao na gumagawa ng maling kapasyahan.

 

Napakarami pa sa kadiliman at pagkabulag na dinadala tayo sa kasalanan at kamatayan, kaya si Jesus ay dumating upang Iligtas tayo at ilabas tayo sa kamatayan.

 

Nakalabas siya sa kadiliman ng kamatayan at salamat sa ilaw na nagniningning sa atin, tayo ay nagiging  tao na humakbang sa ilaw

 

Ngayon ang Diyos ay lumalapit sa atin sa pamamagitan ng kanyang pagdalo kasama ang pangako noon: Ako ay mananatili kasama ninyo araw-araw hanggang sa katapusan ng panahon.

 

Hindi siya lumalapit sa atin hindi katulad na kasama  niya ang mga santo subalit  lumalapit siya sa atin sa patuloy na ilaw, gabi at araw.

 

Kung gusto niyang magpakita, makikita natin ang kanyang pagdalo ng maliwanag – ang host nagpapakita, para malaman natin ang dapat gawin at kung ano ang dasal na tinatanggap ng Diyos.

 

Ngayon halina na tayong matapang at malakas ang loob na saksi sa Kataas-taasang Panginoon na nagpapakita sa magandang boses sa Banal na Sakramento, sa paraan ng patuturo ng Inang Maria, para maghanda ang bawat isa sa atin – bawat makasalanan- para pabanalin, para sumuko, para patawarin at magbalik, tayo ay sinabihan na magtiis sa pangyayari sa mga araw na ito.

 

Magising tayo at magdasal, maghanda sa atin espiritwal na buhay, maghanda para sa plaque ng atin kaluluwa na hindi pa gumagaling.

 

Ngayon tayo ay takot sa plaque ng katawan subalit ang plaque ng kaluluwa ay daan beses na nakakatakot kung hindi ito gumaling.

 

Ngayon ang Inang Maria tinutulungan tayong gumaling ang atin

kaluluwa.

 

Ang epidemya nangyari dahil pinili natin, kaya ngayon nakikita natin ang nakapangingilabot na plaque na atin kinatatakutan at ang atin pinili magkaugnay.

 

Tingnan natin kung ano ang gusto ng Diyos: ang Diyos binuksan ang pinto para pumasok sa Kuwaresma.

 

Kuwaresma pinapayagn tayong magmuni-muni sa mga bagay na kailangan natin sumagot kapag tayo ay natutukso.

 

Nabasa natin na si Jesus ay natukso ng tatlong beses sa disyerto.

Tayoay natutukso araw-araw sa buhay.

 

Gumamit tayo ng paraan na malalim, para maintindihan kung ano ang gusto ng Diyos na sabihin sa atin ngayon at ano ang ibig sabihin tulungan tayo maging matibay ang atin puso- kasama ang sigla, kasama ang mapakumbaba, kasama ang malalim na pagsisi, para magbayad ng paggalang sa Diyos.

 

Huwag natin kalimutan, sa amin kapanahunan noong ang lungsod ng Nineveh ay sinabihan ng propeta Jona – ang Hari pinagsama-sama ang mga tao at lahat ng pinuno.

 

Ang Hari ang unang nag-alis ng balabal at nagbihis ng sako, at umupo sa abo at  nag-ayuno kaya ang bayan ng Nineveh ay naligtas sa Awa ng Diyos.

 

Ngayon nakikita natin ang kasindak-sindak na sakuna at kamatayan sa buong mundo lalo na sa bansa ng wuhan kun saan nag-umpisa ang epidemya.

 

Nagsasalita tayo ukol sa mga namatay ay libo, nakikita natin kung papaano ang event sa sibilisadong panahon ay katulad ng nakasulat sa bibliya.

 

Mayroon tayong Inang Maria, na nagdarasal sa atin, nagpaplano sa atin, tinutulungan tayo, kasama ang regalo na suportahan tayo kapag ang event ay nangyari.

 

Sa huling sandali, kung hindi tayo makaligtas sa plaque ng katawan, ang regalo ay magbibigay ng ilaw na dinadala tayo sa Banal na Awa ng Diyos.

 

Ang Inang Maria protektado tayo, siya  ay mamagitan sa Diyos upang tulungan tayo na makilala ang espesyal na regalo na gusto ng Diyos na ibigay sa bawat isa sa mundo.

 

Magsama-sama tayong mgsisi.

Hindi tayo nagsuot ng sako at umupo sa abo noon lumang panahon, subalit halina tayong magpatirapa sa Diyos dahil ito ay importante.

 

Halina focus ng malalim at magdasal kasama ang regalo ng Anim na Kowtows, dahil ang regalo dadalhin tayo sa bawat marangal na tao ng Diyos,

 

Kapag nagdasal tayo, maitataas natin sa Diyos ang atin nagsising puso sa mga nagawa natin sa buong buhay natin.

 

Tayo ay magmuni-muni sa  mga  gawain ng Panginoon Jesus sa pamamagitan ng kanyang kamatayan.

 

Ngayon, sa pananampalataya, makikita natin ang lumipas na kasalanan, ikumpisal ang atin kasalanan sa Diyos at hilingin natin na patawarin tayo.

 

Makikita natin ang walang hanggan pagmamahal ng Panginoon Jesus na nagsakripisyo at tinanggap ang lahat para sa atin  buhay at nangyayari ngayon.

 

Hindi tayo makakalakad mag-isa kung wala tayong kaalaman at wala tayong pananampalataya.

 

Tayo ay magising at magdasal para sa Banal na Espiritu na bumuo nanggaling sa Diyos Ama nagmamahal kasama ai Jesus, na maging Panginoon na nakadikit sa atin.

 

Ang kanyang pagdalo ay hindi matatapos kapag tayo ay bumaling sa kabutihan.

 

Kapag gusto natin magbalik, pagkatapos ang Banal na Espiritu magmamadali bigyan tayo ng pagkakataon na malaman kung ano ang mayroon tayo sa espiritwal na buhay.

 

Tandaan  natin ang isang bagay, sabi ng Ama, ayoko  na ang mga masasama mamatay- gusto ko silang magsisi at mabuhay.

 

Ang kasaysayan ay lapat at iniaalay sa mga taong nabubuhay sa kamalian, sa pamamagitan ng hindi masukat ng awa ng Diyos.

 

Hinahangad ko at umaasa na ang pinuno ng China, Xi Jinping o ang pinuno na may tungkulin sa china o sa bansa na hindi naniniwala sa Diyos, tinatanggihan ang Diyos, pinagbabawalan ang mga tao na sumunod sa Diyos, ang mga taong sinasaktan ang Diyos at ibang bansa, narinig natin sa  binasa salita ng Diyos.

 

Sana tingnan at ang halimbawa ng China, lalo na. sa Wuhan ngayon, para makilala ang maawain Diyos na nag-alok sa kanila ng pagkakataon.

 

Tanggalin! Ang Panginoon ay nagsasalita sa bansa, sa mga pinuno.

 

Sabi ng Diyos, kung tatanggalin sa gitan ang hirap, maling paratang at malisyosong pahayag….

 

Alam natin higit na masama ito ang malisya ng ambisyon.

 

Kaya sa buong puso pagkawang-gawa, pagsisisi at pagbalik, ang Diyos ay tunay na bibigyan ang mga tao ng pagkakataon na magbalik sa kanya, kung tunay na nakinig at nagsanay.

 

Ang Diyos ay lubos na maawain at mapagkawang gawa – ibinibigay sa lahat ng klase, lahat ng papel.

 

Kaya kahit gaano kasama, subalit ang halaga ng Dugo ng Panginoon Jesus, ang anak ng Diyos Ama, kasama ang Banal na Awa walang hanggan ipinagkaloob sa henerasyon ng makasalanan, ang mga tao ay tatanggap din ng biyaya para magbago ang kanilang kaluluwa.

 

O Panginoon, kami ay umaasa sa Ebanghelyo upang itaas ang lahat sa araw na ito.

 

Ito ay papuri na tulungan tayo kasama ang pagtuturo nanggaling sa Diyos kapag pumasok sa Kuwaresma- sa bawat papel, bawat klase, bawat katayuan – para tayo ay tunay nabubuhay sa kuwaresma, sa turo ng Diyos Ama sa atin.

 

Ang Babasahin sa misa pinaalalahanan sa bawat klase, ang mga tao na mayroon katungkulan dahil pagkatapos na malampasan ang epidemya, pagkatapos mayroon pa rin tayo ng oras, mayroon tayong nanatili isip- mayroon tayong karapatn magpasya.

 

Wala sino man makakapigil sa atin mag-isip, magpasya at determinado ukol sa mga bagay habang tayo ay buhay.

 

Maski wala na tayong physical na lakas, ang atin puso, ang atin isip, ang atin determinasyon ay hindi maiiwasan kapag tumawag tayo sa pangalan ng Diyos kapag tayo ay mayroon tunay na suporta na umasa.

 

Ngayon ang Inang Maria binigyan  tayo at ang buong mundo, kasama ang  plaque ng kaluluwa at katawan, ang pribileho  sa pamamagitan ng regalo ng Anim na Kowtows, para makita ang pag-ibig ng Diyos at ang pagmamahal ng Inang Maria sa kanyang mga anak.

 

Sama-sama tayong magmuni-muni, magdasal sa mga taong namatay sa palque, mga taong infected ng plaque at mga taong maiimfected.

 

Magdasal tayo kung ano ang nangyayari sa libre bansa, mga bansa iginagalang ang karapatan ng tao, sibilisado at advance na bansa, kasama ang paraan na malutas o harapin ang pangyayari.

 

Ang pagsisikap ng tao ay nanatili limitado, kapag pinayagan ng Diyos, ibinibigay ang paraan upang tulungan ang kaluluwa na maghanda.

 

Ngayon ang atin kaluluwa pinaalalahanan tayo sa pagpasok ng Kuwaresma, sa bawat isa sa atin tunay nabubuhay sa kahulugan ng kuwaresma.

 

Tayo ay nag-umpisa  ng Kuwaresma sa plaque ng kaluluwa.

 

Magdasal tayo sa Diyos na pagalingin tayo. Halina at pumunta tayo sa manggagamot na makapagpapagaling ng plaque ng ating kaluluwa.

 

Kailangan tayong sumunod sa kanya para mabuhay na mayroon kahulugan ang Kuwaresma.

 

Ang Inang Maria naghanda sa atin ng lubos na karaniwan dasal sa pamamagitan ng regalo sa atin naka focus na magkasama.

 

Kailangan natin ipagpatuloy kung ano ang ibinigay sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Kailangan tayong makiisa sa simbahan.

 

Sa pamamgitan ng taimtim na mga Misa, tayo ay dapat magsikap na focus, lubos na masigasig, at lubos na banal.

 

Kailangan  tayo ay lubos na determinado sa buhay na mapunan kung ano ang hindi natin nagawa, kung ano ang hindi natin sinasanay o wala na tayng pagkakataon na gawin ito.

 

Ang mga tao na hindi inaasahan infected ng virus maaaring gusto pa nilang gumawa ng marami, subalit wala na silang pagkakataon at ang kanilang buhay ay natapos na.

 

Ngayon umaga, ang lalaki sa Washington State sy namatay sa coronavirus.

 

Ngayo ang Diyos pinayagan ako, kasama ang kapatid na lalaki at babae, na itaas siya sa pamamagitan ng Anim na Kowtows.

 

Ang Anim na Kowtows ay nanggaling sa masigla boses ng katotohanan na ibinigay ng Diyos, pinayagan na ikalat ang regalo sa buong mundo.

 

Ito ang oras na hindi na tayo dapat magtubili.

 

Kahit maniwala tayo o hindi, wala na tayong oras na sumunod sa makatwiran mga paraan.

 

Ang lubos na madalian – ito rin ang event na ang Inang Maria inihahanda ang bawat tao sa buong mundo.

 

Kailangan natin ang nagsisising puso, kailangan natin panghawakan ang palatandaan na ang Inang Maria ay naghanda para sa atin, kaluluwa at katawan, isip at puso, na igalang magsumamo sa  Diyos kasama ang pagsisisi.

 

Maski sa huling sandali ng atin buhay, sa huling hininga, ang atin kaluluwa maitataas at magsusumamo na magbalik sa pamamagitan ng pagsuko sa Diyos, sa paraan ng pagtitirapa sa Diyos.

 

Tayo na mga malusog at malakas: tulungan natin ang ating mga kapatid na lalaki sa atin kilos, sa malalim na dasal natin, ipagdasal ang mga namatay, magdasal tayo maawa siya sa kanila sa paraan ng pagsasanay ngayon.

 

Ang Diyos lubos na ipinagkakaloob sa mga tao  nakikinig sa oras ng krisis.

 

Ito ay hindi tumitigil sa coronavirus epidemya – nakita natin ang milyon tutubi na nagpakita sa India at maaaring mangyari sa lahat ng bansa.

 

Narinig natin ang kababalaghan na ibinigay ng Diyos sa mundo, kasama ang araw noong nagpakita sa lupa, si Moses pumunta sa Pharaoh upang pakawalan ang mga tao at ang Pharoah ay tumanggi, kasama ang katigasan, ego at kayabangan ng Hari.

 

Ang Diyos pinapayagan ang locusts na magpakita at ang plaque ay nakasulat sa Bibliya.

 

Ngayon, kasama ang mga tutubi nagpakita sa panahon natin, ito ay parang nagbalik sa unang panahon sa Bibliya, para paalalahanan ang bawat isa ukol sa buhay ng pananampalataya at kaluluwa.

 

Nang dahil sa ambisyon, kasamaam, sa hangarin mamahala sa buong mundo – kasama ang awtoritarianismo monopolyo – ateista, kommunista tuntunin ikalat ang pamamahala sa buong mundo – na ang coronavirus lumabas, bilang paalala na ang bawat isa hindi makakasunod kung ano ang pasya o plano ayon sa paraan na ginagawa pagsasanay.

 

Nanggaling sa kayabangan na sinasktan ang Diyos sa hangarin dominahan ang iba sa paggamit ng paraan na maagaw ang karapatan ng Diyos, kailangan silang magbayad ng presyo hindi lamang naapektuhan ang kanilang bayan kundi ang buong mundo.

 

Kung ang tutubi ay nagpakita, ang Diyos ay kikilos.

 

Ang Diyos ay mayroon plano na tulungan ang bawat isa.

Halina tayong manindigan.

 

Dahil kung ang tao ay hindi makikinig at patuloy na hindi sumusunod, rebelde, masama, pagkatapos ang mga tutubi ay lalabas, kakainin ang lahat ang binhi, lahat ng ani at tayo ay mahaharap sa taggutom at famine o kasalatan.

 

Ang pangyayari ay hindi matatapos dito.

 

Magkakaroon tayo ng kasindak-sindak na lindol- makikita natin ang pagbagsak ng gusali ( building) , ang pagtaas ng tubig, hindi inaasahan sunog at iba pang nakakatakot na event kung hindi tayo magsisisi, susuko at magpapatirapa sa harap ng Diyos.

 

Kung hindi tayo makikiusap na magkaisa, kung hindi tayo buong puso magbalik sa Diyos, ang katapusan ay kapahamakan sa buong mundo at  hindi natin alam kung sino ang makakaligtas sa mundo.

 

Kailangan nating gawin  tayo ay magkaisa.

 

Tiyak, ang sitwasyon ngayon, kung ang bawat isa alam ang mensaheng ito, ginoo at ginang iisipin na tayo ay marahas na tao na nagbibigay ng problema sa mundo, nagdaragdag ng lubos na kaguluhan.

 

Hindi, tayo sa atin sarili hindi natin alam at hindi tayo mangangahas – hindi tayo makapag pasya kung ano ang gagawin.

 

Anim na taon ang nakakaraan noong ang Papa Frncis ay pumunta sa Philadelphia, ang kanyang unang bisita sa United States.

 

Ito ang unang pagkakataon na ang Inang Maria gusto niya na ikalat ang Anim na Kowtows.

 

Aayo ay sinabihan ng Inang na dalhin ang CD sa Philadelphia.

 

Dala natin ang CD at mayroon tayo litrato ni Jesus ang kanyang mukha ay nasa harap ng Eukaristiya.

 

Mayroon mga cardinals, bishops at mga pari na Nakita ang mga larawan.

 

Iyan ang umpisa ng anim na taon lumipas.

 

Magmula noon tayo ay nagbibayahe kahit saan upang ikalat ang CD.

 

Mayroon mga tao na sinabi sa atin na walang pahintulot ng bishop ang CD, subalit ang pahintulot nanggaling saan? Ipinakita natin ang regalo subalit kaunti lamang ang tumanggap at malawak na pagtanggap.

 

Gayunpaman, ang Inang gusto niyang ipagpatuloy na ikalat ang Anim na Kowtows, patuloy na magbiyahe, magdasal, pagkatapos ng CD, isulat ang libro ng Anim na Kowtows.

 

Ang libro ang matibay na evidensiya.

 

Ngayon, humigit kumulang, ibinigay namin ang libro sa mga pari, bishops at cardinal lalo na sa pilipinas, ang huling bansa na amin binisita.

 

Kami ay nagbiyahe sa France, Portugal -Fatima at maraming parte sa Unites States.

Nagbiyahe rin kami sa New York at Canada.

Kahit saan kami pumunta, dala namin ang regalo ng Anim na Kowtows, una CD ngayon mga libro.

 

Ang libro ng Anim na Kowtows ay nakumpleto noong kalagitnaan ng 2019 at naipamigay sa katapusan ng 2019 at sa umpisa ng 2020.

 

Hindi namin ginagawa ang mga bagay na ito ng kusa – ang pasya ay hindi sa amin para magsalita kung ano ang dapat sabihin.

 

Ito ay nakataga sa lugar sa maaga ng 2020.

 

Ginoo at ginang, kahit magkinig kayo o hindi nasa inyo ukol sa tanong ng pahintulot, pagkatapos magdasal sa Diyos.

 

Hindi na kailangan kung sino tayo at hindi kailangan maintindihan kung papaano.

 

Pakiusap pumunta kayo sa website upang makita kung ano ang ibinigay ng Diyos araw-araw pagkatapos ng misa -bawat oras ang Diyos pinapayagan tayo na tumanggap ng mensahe sa pagsasagawa ng

Anim na Kowtows.

 

Nakatanggap kami ang salita sa Banal na Espiritu na nagtuturo sa atin kung papaano magsalita, papaano humarap, papaano magsalaysay, sa isip, sa puso, espiritwal, maski walang libro, walang bagay na inaasahan sa atin sarili subalit sa pamamagitan lamang ng dasal na ang salita ay nanggaling, sa patuloy at dumadaloy ayon sa Banal na Espiritu nagturo. 

 

Ngayon, ginoo at ginang, kung ano ang akin ipinakita. Kung ano ang kailangan para sa inyo at maintindihan - nawa’y magkaisa makinig sa Inang Maria pagtuturo, ang tagapayo na tumutulong sa atin magdasal sa pamamagitan ng Anim na kowtows.

 

Sa bawat tao, ang Banal na Espiritu tuturuan tayo at ang lahat ng Tupa ng Diyos.

 

Kung magsasanay tayo kasama ang katawan, ang atin kaluluwa, isip, pagkatapos ang bawat isa sa atin makakadama ng espiritwal, ang milagro ng Eukaristik Jesus na ang bawat isa gustong tumanggap ngayon, parehong milagro ng Eukaristik Jesus na nagpapakita sa bawat isa sa atin.

 

Iyan ang kanyang paghihintay.

 

Nagbibigay siya ng kayamanan, para tanggapin natin sa kanya, tulungan tayong maging matapang at malakas ang loob sa buhay ng pananampalataya.

 

Siya ay nagbibigay ng espesyal na paraan para masupil ang araw na darating na event.

 

Ang Inang Maria ay nag-ayos at nagturo sa atin, sa lubon na panahon, sa oras na wala tayong magawa sa agham at teknolohiya, kaalaman at edukasyon subalit umaasa alamang sa dasal.

 

Kung naniniwala tayo, tayo ay makakakita.

 

Sabi ni Jesus, maniwala at ikaw tatanggap, hanapin at iyong makikita, kumatok it ikaw ay pagbubuksan.

 

Kumatok tayo sa pintuan ng Diyos ngayon dahil ang mundo ay nasa nakakamatay na sitwasyon.

 

Nakita natin ang kasalukuyan hindi pagkakasundo at alam natin na ito ang pangyayari na nangyari na nanggaling sa paglikha ng tao.

 

Ang mga tipaklong na nagpakita sa lahat ng bansa ay maaapektuhan tayo dahil kapag ang tipaklong ay nagpakita at kinain ang lahat ng ani, tayo ay magkakaroon ng kahindik-hindik na taggutom.

 

Kahit ano , wala ng oras na maghanda dahil ang araw at oras ng Diyos ay darating, kaya halina tayong ihanda ang kaluluwa una, kaysa sa pagkain.

 

Tandaan mabuti kung ano ang sinabi at sinabi.

 

Ito ang event na nagpakita at ito ang salita na ibinigay sa atin ngayon sa mundo.

 

Halina magkaisa magdasal  tayo sa  kagustuhan  ng Diyos na maawa siya sa mundo,  magdasal na ang mga tao ay magsisi, ang mga mayayabang na tao sumuko sa Diyos, ang mga matuwid magpatuloy  na saksi sa katotohanan na ibinigay ng Diyos sa mga taong tumatanggap at nakikinig.

 

Kung tunay natin masupil ang sakuna, pagkatapos ang bagong mundo ay nakatali o bound sa atin.

 

Tayo ay pupunta sa tahimik na lugar, wala ng digmaan, wala ng pahihirap, kasama ng mga bata na sumuko at nagpatirap at sinamba ang Diyos, kasama ang masaya buhay na itinuro ng Inang Maria na siyang naghanda sa atin para sa ikalawang pagbabalik ni Jesus sa kanyang glory o kaluwalhatian.

 

Bago ang ikalawang pagdating ni Jesus, ang inang Maria ang tao na dinurog  ang ulo ng ahas para sa paghahanda ng kapayapaan ng mundo, lahat ng tao, lahat ng bansa, ay susuko at ibibigay at ang bawat isa ay luluhod ang nakasulat sa Bibliya. (4)

 

Ang Diyos ay darating na maluwalhati at ang brokado kasuutan makikita natin na marikit na ibinigay ng Diyos sa bawat tao na kabilang

sa kanya.

 

Kailangan tayong maghanda dahil ito ang unang yugto na ang Inang Maria ay nagplano na salubungin ang Tagapagligtas- ang Hari na hinirang ng Diyos Ama na maging makatarungan Huwes.

 

Sa atin tabi, ang Inang Maria pinaghanda tayo.

 

Ang Inang Maria tinulungan tayo pabalik habang tayo ay humihinga, habang tayo ay mayroon pagkakataon, habang mayroon araw tayong magdasal sa atin sarili, magdasal sa kapatid na lalaki, magdasal sa lahat ng problema sa mundo, magdasal sa mga namatay,  sa walang muwang na kaluluwa, sa mga biktima, sa mga nagsisisi makasalanan at mga sira at mayabang na tao magsisi, sumuko at sumuko sa Diyos.

 

Lahat ng ito ay ibinigay sa atin ng Inang Maria, ang Ina na nakakaunawa sa kanyang prodigal na mga anak.

 

Ang Inang Maria alam ang klase at mapagmahal na puso at ang seal na nakatatak sa atin kaluluwa habang tayo ay nagsisi.

 

Ang seal ay maliwanag na magka-ugnay sa regalo ng Anim na Kowtows.

 

Kaya tandaan natin na pagdating sa espiritwal, huwag tayong maghusga ayon sa paraan ng tao kundi tayo ay magsanay dahil wala na tayo matibay na araw na patunay na atin hiniling para masiyahan ang pangangatwiran.

 

Tayo ay buong puso nagsilbi sa Diyos subalit tayo ay puno ng malisya, puno na kasamaan, hindi matuwid na pakana sa lahat ng klase, at lahat ng papel.

 

Ito ay paalala sa atin magbalik na matuwid.

 

Ang Diyos nakakakita at ang Diyos alam niya.

 

Sa paglilinis, sa buhay na alam natin, lahat ng masama ay aalisin.

 

Ang Diyos hindi papayagan ang demonyo na wasakin maminsala.

 

Pagkatapos, halina at suriin ang atin sarili at magsisi sa harap ng Makapangyarihan Diyos, nakatira sa Banal na Sakramento, kasama ang regalo ng Anim na Kowtows na inihanda ng Inang Maria sa atin.

 

Huwag natin hamakin at pawalan bahala kasama ang paghusga at mawala ang pagkakataon na marinig ang masigla boses na nanggaling sa Diyos na nagbigay sa atin ng regalo sa pamamagitan ng Inang Maria, para maghanda tayo at sa  mga araw na darating, kasama sa umpisa sa panahon ng  paglilinis.

 

Halina at tayo ay makiisa, purihin at luwalhati sa Diyos.

 

Lucia at ang lahat ng kapatid na lalaki at babae natapos alas 3:01 ng hapon, Sabado, Pebrero 29,2020.

 

Iaalay natin ngayon ang Chaplet ng Divine Mercy.

 

Natapos ang Anim na Kowtows, Sabado, ang araw ng Imamaculate Heart of Mother, sa umpisa ng Kuwaresma, na nag-umpisa sa Ash Wednesday.

 

Salamat sa Diyos, pagpalain ang Diyos at purihin ang Diyos, sa Banal na Pangalan ng Panginoon Jesus Kristo, ang atin Diyos. Amen. Amen. Amen.

 

  1. Ito ay patungkol sa Intsik, ito ay patungkol sa tao na naglikha ng lahat,”Ginoo Tagapaglikha”-sila ay sagisag ito ng ibang pananalig o relihiyon.
  2. Ito ay hinayag ng langit sa pamamagitan ni Lucia Phan sa bagong mensahe.
  3. Naju, South Korea
  4. Philippines 2:10

-o0o-

 

Ang mensahero, Lucia Phan ay amerikano immigrant sa Vietnam. Siya ay madasalin at palaging nagsisimba at palaging nasa adorasyon sa pinakabanal na Sakramento. Tumatanggap siya ng mensahe sa pamamagitan ng Locution at nakukunan niya ang milagro o vision ng Banal na Eukaristiya sa cell phone. Si Hesus nagbibigay ng mensahe bilang Ama nagmamahal sa mga anak. Pumunta kayo sa website nrttej.org.

Print Print | Sitemap Recommend this page Recommend this page
© The Miraculous Power of the Eucharistic Jesus