The Miraculous Power of the Eucharist
The Miraculous Power of the Eucharist

NEW REVELATION

The Gift of The Six Kowtows

(432 pages)

 

Learn more and get your free copy here. 

Offering The Six Kowtows to the Eucharistic Jesus

 

free copy

The Prayers of The Six Kowtows Offering to the Eucharistic Jesus 

free copy

 

 

Miraculous Images and Videos 

Messages for the World 

Pray

The Rosary of The Six Kowtows 

Heavenly Poems and Songs

''I wish that for every month, on the 13th, the people to whom I have revealed to will speak to all My children, to invite the world, and invite every person in the world today to lessen their own desires, putting their own interests above all else...  

Read more

YouTube & Compact Disc

.

1) YouTube / Video

 

 

Mẹ Hiền

Sáng tác: Lucia Trúc – Phạm Đức Huyến

Ca sĩ: Thùy Dương

https://drive.google.com/open?id=1uMhc_MkPnPym5VD7usa9eSNK0-DUOv3C 

 

 

Maria Nữ Vương Thánh Thể

Sáng tác: Lucia Trúc – Phạm Đức Huyến

Lĩnh xướng: Thiên Kim – Huy Hoàng

Ca đoàn: Thiên Thanh

https://drive.google.com/open?id=1b65AFdbp1y0x2lWXbSlaMUjMobPi0UzY 

 

 

Chiều Buồn Canvê

Sáng tác: Lucia Trúc – Phạm Đức Huyến

Ca sĩ: Tuyết Mai

Trình bày: Vincent Nguyễn

 Chiều Buồn Canvê.mp4

.

2) Compact Disc / Audio

 

 

 

Đức Chúa Thánh Thần linh ứng

Ngày 10-10-2019

 

00) Đức Chúa Thánh Thần linh ứng ban thông điệp cho nhân loại

 00 CTT LINH UNG 10-10-19.MP3

 

01) Đức Chúa Thánh Thần linh ứng dâng lạy thứ nhất lên Thiên Chúa Cha

 01 LAY CHUA CHA 01 10-10-19

 

02) Dâng lạy thứ hai lên Chúa Giêsu

 02 LAY 02 CHUA GIESU 10-10-19

 

03) Dâng lạy thứ ba lên Chúa Thánh Thần

 03 LAY 03 CHUA THANH THAN 10-10-19

 

04) Dâng lạy thứ tư lên Mình Máu Thánh Chúa Kitô

 04 LAY 04 THANH THAN 10-10-19

 

05) Dâng lạy thứ năm lên Năm Dấu Thánh Chúa Giêsu

 05 LAY 05 5 DAU THANH 10-10-19.mp3

 

06) Dâng lạy thứ sáu lên Trái tim Vô nhiễm Mẹ Maria

 06 LAY 06 TT VO NHIEM ME MARIA 10-10-19.mp3

Print Print | Sitemap Recommend this page Recommend this page
© The Miraculous Power of the Eucharist