The Miraculous Power of the Eucharist
The Miraculous Power of the Eucharist

The Gift of The Six Kowtows

 

A Present from Blessed Mother Mary to Humanity

432 pages

Sáu Lạy Kính Dâng Chúa Giêsu Thánh Thể

100 pages

Kinh Nguyện Sáu Lạy kính dâng Chúa Giêsu Thánh Thể

144 pages

The Six Kowtows Reverently Offered to the Eucharistic Jesus

 

192 pages

Ang Anim na Kowtows

Magalang na iniaalay

sa Eukaristikanong Hesus

176 pages

Las Seis Kowtows

Reverente-mente

Ofrecido a

Jesús Eucarístico

192 pages

Los Seis Kowtows Reverently

Oferecido

a Jesus

Eucharistico

208 pages

 

Sáu Lạy

Kính Dâng

Thiên

Chúa Cha

-Quyển I-

240 trang

Sắp in

The Six Kowtows Reverently Offered to the Most Precious Blood of Our Lord Jesus Christ

256 pages -  Coming soon

ABBA,

FATHER!

 

- BOOK I -

 

English

304 pages coming soon

The Six Kowtows

Reverently Offered to Blessed Mother Mary

 

256 pages - coming soon

Messages for the World 

Pray

the Rosary of The Six Kowtows 

Heavenly Poems and Songs

''I wish that for every month, on the 13th, the people to whom I have revealed to will speak to all My children, to invite the world, and invite every person in the world today to lessen their own desires, putting their own interests above all else...  

Read more

Video clips

Thiên Chúa Cha ra tay trên đất nước

khước quyền của Ngài

 

Có một người công chính khác với những người gian ác xung quanh, đó là Nô-ê. Ông và gia đình luôn tranh đấu để làm điều thiện theo ý Đức Chúa. Khi Đức Chúa quyết định hủy diệt kẻ ác qua một trận nước lụt toàn cầu, Ngài có ý che chở Nô-ê và các loài vật. Vì thế, Ngài bảo Nô-ê đóng một chiếc tàu khổng lồ hình chữ nhật (Gen 6:14-16). Nhờ đó, Nô-ê và gia đình ông cùng các loài vật được bảo toàn mạng sống. Nô-ê vâng lời Đức Chúa và bỏ ra một trăm năm đóng chiếc tàu để tránh giông tố và bão táp.

 

Ông cảnh báo người dân về trận Đại Hồng Thủy sắp đến, nhưng họ vẫn lờ đi. Đến lúc Nô-ê đưa gia đình cùng các loài vật vào tàu và đóng cửa tàu lại. Sau đó, mưa bắt đầu đổ xuống.

 

Mưa đổ xuống như thác lũ trong 40 ngày và 40 đêm đến khi cả trái đất bị ngập chìm (Gen 7:4). Những kẻ ác không còn nữa. Khi nước đã rút, con tàu tấp trên một ngọn núi. Nô-ê và gia đình ông cùng các loài vật an toàn ra khỏi tàu. Như vậy họ đã ở trong tàu trọn một năm.

 

Với lòng biết ơn, Nô-ê tìm những lễ vật tốt đẹp nhất rồi cùng với gia đình thành kính dâng lên Gia-vê Thiên Chúa. Đức Chúa hài lòng và đảm bảo với Nô-ê rằng Ngài sẽ không bao giờ giáng nước lụt để hủy diệt thế gian nữa. Đức Chúa đặt một cầu vòng trên mây để làm dấu bảo đảm và nhắc nhở con người về giao ước đó (Gen 9:16).

Các video clip dưới đây có liên quan đến Đảng Cộng Sản Trung Quốc và chế độ. Xin Chúa mở lòng cho họ "để nhận ra Thiên Chúa toàn năng và hằng hữu," "để dâng lên Ngài Sáu Lạy," "để trở thành con Chúa" và "để được cứu rỗi."

- Đức Mẹ Maria, Trích thông điệp "Lễ Phong thánh cho Phanxicô và Jacinta", Ngày 15-3-2017.

Chúa Giêsu Thánh Thể, Emmaus Chapel, St. Theresa Church, Sugar Land, Texas, USA.

Print Print | Sitemap Recommend this page Recommend this page
© The Miraculous Power of the Eucharistic Jesus