The Miraculous Power of the Eucharist
The Miraculous Power of the Eucharist

The Gift of The Six Kowtows

 

A Present from Blessed Mother Mary to Humanity

432 pages

Sáu Lạy Kính Dâng Chúa Giêsu Thánh Thể

100 pages

Kinh Nguyện Sáu Lạy kính dâng Chúa Giêsu Thánh Thể

144 pages

The Six Kowtows Reverently Offered to the Eucharistic Jesus

 

192 pages

Ang Anim na Kowtows

Magalang na iniaalay

sa Eukaristikanong Hesus

176 pages

Las Seis Kowtows

Reverente-mente

Ofrecido a

Jesús Eucarístico

192 pages

Los Seis Kowtows Reverently

Oferecido

a Jesus

Eucharistico

208 pages

 

Sáu Lạy

Kính Dâng

Thiên

Chúa Cha

-Quyển I-

240 trang

Sắp in

The Six Kowtows Reverently Offered to the Most Precious Blood of Our Lord Jesus Christ

256 pages -  Coming soon

ABBA,

FATHER!

 

- BOOK I -

 

English

304 pages coming soon

The Six Kowtows

Reverently Offered to Blessed Mother Mary

 

256 pages - coming soon

Messages for the World 

Pray

the Rosary of The Six Kowtows 

Heavenly Poems and Songs

''I wish that for every month, on the 13th, the people to whom I have revealed to will speak to all My children, to invite the world, and invite every person in the world today to lessen their own desires, putting their own interests above all else...  

Read more

Thông điệp từ Thiên quốc cho Nhân loại qua Ngôn sứ Lucia Phan

Thông điệp mới nhất:

Ngày 14 tháng 01 năm 2021

 

 

 

 

 

 

Năm 2020

 201222 Cầu nguyện cho TT Trump trước Chúa Giêsu Thánh Thể

 201218 Cầu cho Môsê Donald Trump thắng quyền lực ngầm

 201212 Sáu Lạy Thông Điệp Lễ Mẹ Guadalupe

 201209_Thánh Thần linh ứng

 201208_Sáu Lạy Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội

 201202 Lời Chúa Giêsu báo trước những ...

 201130 Lời Thánh Anrê Tông Đồ

 201122_02 Chúa Giêsu Vua Vũ Trụ tâm sự

 
 

 

 
201018 TTLUng. Loi Thanh Magarita Maria Alacopue nhom.MP3
https://soundcloud.com/p-v-536460734/201018_002a

 

 
201018 Loi Thanh Ignatius Antiokia nhom.mp3
Please copy & paste at URL this link:
https://soundcloud.com/p-v-536460734/201018-loi-thanh-ignatius-antiokia
 
 
201009 Lạy Thứ Sáu cầu nguyện cho ngày bầu cử .mp3
 
Sáu Lạy kính dâng Ba Ngôi Thiên Chúa [200911_ 6 Lay 49,30 phut.mp3]
https://soundcloud.com/p-v-536460734/200911_001a
 

200907 Sáu Lạy nhân Lễ Lao Động - 2giờ:19phút

200720 Theo Thiên Chúa hay Thần dữ? - 42 phút
 200830 6 Lạy - Lời Đức Chúa Thánh Thầnn

 

 200809 Những Linh Mục thực hành 6 Lạy

 200826 6 Lạy-nhân cơn bão Laura, Houston TX

 200809 6 Lạy-Xin tránh tiêu cực

 
 
 
 
 
 

 

 200729 6 Lạy tại Nhà Thờ Thánh Tâm

 200131 Cầu cho Vũ Hán và Trung quốc

 

2020

Thông điệp Đức Chúa Thánh Thần linh ứng

Xin bấm vào đây để nghe

 

Bạo động của sự dữ

200604 BẠO ĐỘNG CỦA SỰ DỮ: 68 phút

2020

Thông điệp ngày 24 tháng 6 năm 2020

 

Cuộc chiến giữa Ánh Sáng và Bóng Tối: 51 phút

Đức Chúa Thánh Thần linh ứng

Xin bấm vào đây để nghe

                           

Thông điệp ngày 29-05-2020

"Tin nhưng không dám sống cho niềm tin"

Đức Chúa Thánh Thần linh ứng

Xin bấm vào đây để nghe:

 
 
 
 

2020

Giáo đô Roma không còn Thánh Lễ

Thông điệp ngày 11-03-2020

Đức Chúa Thánh Thần linh ứng

Xin bấm vào đây để nghe:

 

 

 

 

 

2019

1-5-2019 - Đối thoại giữa Chúa Giêsu với Ngôn Sứ Lucia 


Sáu Lạy, Holy Rosary Church, Houston, Texas

3-09-2019:

00 Lạy thứ Nhất Lời giới thiệu Mùa Chay

01-Lạy thứ Nhất dâng lên Đức Chúa Cha

02-Lạy thứ Hai dâng lên Chúa Giesu

03-Lạy thứ Ba dâng lên Chúa Thánh Thần

04-Lạy thứ Tư dâng lên Mình Máu Thánh Chúa Kitô

05-Lạy thứ Năm dâng lên Năm Dấu Cực Thánh Chúa Kitô

06-Lạy thứ Sáu dâng lên Trái Tim Vô Nhiễm của Mẹ Maria

07-Kính Thánh Cả Giuse, các Thiên Thần, các Thánh


Sáu Lạy, đại hội Thánh Mẫu La Vang, Houston, Texas

05-05-2019:

01 Lời mở đầu và Lạy thứ Nhất dâng lên Đức Chúa Cha

02 Lạy thứ Hai dâng lên Chúa Giêsu

03 Lạy thứ Ba dâng lên Đức Chúa Thánh Thần

04 Lạy thứ Tư dâng lên Mình Máu Thánh Chúa Kitô

05 Lạy thứ Năm dâng lên Năm Dấu Cực Thánh Chúa Giêsu

06 Lạy thứ Sáu dâng lên Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ Maria

07 Kính Thánh Cả Giuse, các Thiên Thần, các Thánh


Sáu Lạy, St. Thomas More Church, Houston, Texas

07-08-2019:

01-Lạy thứ Nhất dâng lên Đức Chúa Cha

02 Lạy thứ Hai dâng lên Chúa Giêsu

03 Lạy thứ Ba dâng lên Chúa Thánh Thần

04 Lạy thứ Tư dâng lên Mình Máu Thánh Chúa Kitô

05 Lạy thứ Năm dâng lên Năm Dấu Cực Thánh Chúa Giêsu

06 Lạy thứ Sáu dâng lên Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ Maria

07 Kính Thánh Cả Giuse, các Thiên Thần, các Thánh


2018

 Thánh Anrê Dũng Lạc 11-17-2018

 180916 6 Lạy Cầu nguyện cho nước Việtt Nam

 180818 Tàu cướp đất và cướp Nội Tạng

 180815 Sáu Lạy-Người Việt chuẩn bị

 180711 Sáu Lạy-Xin Chúa cứu Việt Nam

Mười bốn Chặng Đàng Thánh Giá:

14 CHANG DANG THANH GIA 2018 (1-3)

14 CHANG DANG THANH GIA 2018 (4-6)

14 CHANG DANG THANH GIA 2018 (10-14)


Cách thực hành Sáu Lạy

 

09-16-2018 - Đức Chúa Thánh Thần linh ứng cầu cho Việt Nam


9-16-2018 - Lạy Thứ I xin dâng lên Đức Chúa Cha

9-16-2018 - Lạy Thứ II xin dâng lên Đức Chúa Con

9-16-2018 - Lạy Thứ III xin dâng lên Đức Chúa Thánh Thần

9-19-2018 - Lạy  thứ IV xin dâng lên Mình và Máu Chúa Kitô

9-19-2018 - Lạy Thứ V dâng lên Năm Dấu Cực Thánh Chúa Giêsu

9-19-2018 - Lạy Thứ VI dâng lên Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ Maria 

9-19-2018 - Lời cầu nguyện với các Thiên thần và các Thánh 


Đức Chúa Thánh Thần Linh Ứng 06-27-2018

Đức Chúa Thánh Thần Linh Ứng

Lạy Thứ Nhất dâng lên Đức Chúa Cha

Lạy Thứ Hai dâng lên Đức Chúa Giêsu

Lạy Thứ Ba dâng lên Đức Chúa Thánh Thần

Lạy Thứ Tư dâng lên Mình Máu Thánh Chúa Kitô

Lạy Thứ Năm dâng lên Năm Dấu Cực Thánh Chúa Giêsu

Lạy Thứ Sáu dâng lên Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria

Lời cầu nguyện với các thiên thần và các thánh

 

Sáu Lạy cầu cho Việt Nam 06-16-2018

Đức Chúa Thánh Thần Linh Ứng

Lay Thứ Nhất dâng lên Đức Chúa Cha

Lạy Thứ Hai dâng lên Đức Chúa Giêsu

Lạy Thứ Ba dâng lên Đức Chúa Thánh Thần

Lạy Thứ Tư dâng lên Mình Máu Thánh Chúa Kitô

Lạy Thứ Năm dâng lên Năm Dấu Cực Thánh Chúa Giêsu

Lạy Thứ Sáu dâng lên Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria


04-04-18 Cầu nguyện cho các Linh Hồn:

01 Lạy Linh Hon

02 Lạy Linh Hon

03 Lạy Linh Hon

04 Lạy Linh Hon

05 Lay Linh Hon

06 Lay Linh Hon

07 Lay Linh Hon

08 Lay Linh Hon

09 Lay Linh Hon

10 Lay Linh Hon

11 Lay Linh Hon

12 Lay Linh Hon


 

2004

(1) Lạy Đức Chúa Cha xin cho chữa lành dịch bệnh

(2) Lạy Đức Chúa Giêsu

(3) Lạy Đức Chúa Thánh Thần 

(4) Lạy Mình và Máu Chúa Giêsu

(5) Lạy Năm Dấu Thánh Chúa Giêsu

(6) Lạy Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Đức Mẹ Maria 

(7) Cầu xin với Thánh Cả Giuse, các Tổng Lãnh Thiên Thần và các Thánh

 

2003

(1) Chặng Đàng Thánh Giá thứ Nhất

(2) Lạy Đức Chúa Giêsu

(3) Lạy Đức Chúa Thánh Thần

(4) Lạy Mình và Máu Chúa Giêsu

(5) Lạy Năm Dấu Thánh Chúa Giêsu

(6) Lạy Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Đức Mẹ Maria

(7) Cầu Thánh Cả Giuse, các Tổng Lãnh Thiên Thần và các Thánh

(8) Chặng Đàng Thánh Giá thứ Tám

(9) Chặng Đàng Thánh Giá thứ Chín

(10) Chặng Đàng Thánh Giá thứ Mười

(11) Chặng Đàng Thánh Giá thứ Mười Một

(12) Chặng Đàng Thánh Giá thứ Mười Hai

(13) Chặng Đàng Thánh Giá thứ Mười Ba

(14) Chặng Đàng Thánh Giá thứ Mười Bốn

Print Print | Sitemap Recommend this page Recommend this page
© The Miraculous Power of the Eucharistic Jesus