The Miraculous Power of the Eucharist
The Miraculous Power of the Eucharist

The Gift of The Six Kowtows

 

A Present from Blessed Mother Mary to Humanity

432 pages

Sáu Lạy Kính Dâng Chúa Giêsu Thánh Thể

100 pages

Kinh Nguyện Sáu Lạy kính dâng Chúa Giêsu Thánh Thể

144 pages

The Six Kowtows Reverently Offered to the Eucharistic Jesus

 

192 pages

Ang Anim na Kowtows

Magalang na iniaalay

sa Eukaristikanong Hesus

176 pages

Las Seis Kowtows

Reverente-mente

Ofrecido a

Jesús Eucarístico

192 pages

Los Seis Kowtows Reverently

Oferecido

a Jesus

Eucharistico

208 pages

 

Sáu Lạy

Kính Dâng

Thiên

Chúa Cha

-Quyển I-

240 trang

Sắp in

The Six Kowtows Reverently Offered to the Most Precious Blood of Our Lord Jesus Christ

256 pages -  Coming soon

ABBA,

FATHER!

 

- BOOK I -

 

English

304 pages coming soon

The Six Kowtows

Reverently Offered to Blessed Mother Mary

 

256 pages - coming soon

Messages for the World 

Pray

the Rosary of The Six Kowtows 

Heavenly Poems and Songs

''I wish that for every month, on the 13th, the people to whom I have revealed to will speak to all My children, to invite the world, and invite every person in the world today to lessen their own desires, putting their own interests above all else...  

Read more

Máu Cực Châu Báu Chúa Giêsu

KINH CẦU MÁU CHÂU BÁU

CHÚA GIÊSU KITÔ

 

Xin Chúa thương xót chúng con.

- Xin Chúa thương xót chúng con.

Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.

- Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.

Xin Chúa thương xót chúng con.

- Xin Chúa thương xót chúng con.

Chúa Kitô nghe cho chúng con.

- Chúa Kitô nhậm lời chúng con.

Thiên Chúa Cha ngự trên trời là Ðức Chúa Trời thật.

- Xin Chúa thương xót chúng con.

 (3 câu sau cũng thưa như vậy)

 

Ðức Chúa Con chuộc tội cứu thế là Ðức Chúa Trời thật.

Ðức Chúa Thánh Thần là Ðức Chúa Trời thật.

Ba ngôi cũng là một Ðức Chúa Trời.

 

X: Lạy Máu Châu Báu Cực Thánh Chúa Giêsu Kitô, là Máu Cứu Chuộc chúng con.

Ð: Xin Chúa che chở chúng con và toàn thế giới.

 

Ðại Dương Máu Thánh Chúa Kitô.

- Xin Chúa giải thoát chúng con.

(Các câu sau cũng thưa như vậy)

Máu Chúa Kitô, đầy thánh thiện và lòng thương xót.

Máu Châu Báu Chúa Kitô, là sức mạnh và quyền năng của chúng con.

Máu Châu Báu Chúa Kitô, là Giao Ước vĩnh cửu.

Máu Châu Báu Chúa Kitô, là Nền tảng Ðức Tin người tín hữu.

Máu Châu Báu Chúa Kitô, là binh giáp của Thiên Chúa.

Máu Châu Báu Chúa Kitô, là lòng nhân đức Thiên Chúa.

Máu Châu Báu Chúa Kitô, là vũ khí diệt trừ ma quỷ.

Máu Châu Báu Chúa Kitô, cứu chữa kẻ nô lệ tù tội.

Máu Châu Báu Chúa Kitô, là Rượu Thánh.

Máu Châu Báu Chúa Kitô, là sức mạnh của người tín hữu.

Máu Châu Báu Chúa Kitô, bảo vệ tường thành Hội Thánh.

Máu Châu Báu Chúa Kitô, là Ðức tin thật của người tín hữu.

 

Máu Châu Báu Chúa Kitô, là Máu chữa lành.

- Xin Chúa cứu chúng con. 

(Các câu sau cũng thưa như vậy)

Máu Châu Báu Chúa Kitô, là Máu để Xức Dầu.

Máu Châu Báu Chúa Kitô, là sự Dũng cảm của con cái Chúa.

Máu Châu Báu Chúa Kitô, là của Tướng lãnh chiến sĩ Chúa.

Máu Châu Báu Chúa Kitô, là Máu Phục Sinh.

Máu Châu Báu Chúa Kitô, là Của uống các Thiên thần trên trời.

Máu Châu Báu Chúa Kitô, là sự Yên ủi Ðức Chúa Cha.

Máu Châu Báu Chúa Kitô, là Quyền năng Chúa Thánh Thần.

Máu Châu Báu Chúa Kitô, là Lễ thanh tẩy của dân ngoại.

Máu Châu Báu Chúa Kitô, là Hòa Bình của thế giới.

Máu Châu Báu Chúa Kitô, là Ánh sáng chiếu soi trên trời dưới đất.

Máu Châu Báu Chúa Kitô, là Cầu vòng trên thiên đàng.

Máu Châu Báu Chúa Kitô, là Hy vọng của trẻ em vô tội.

Máu Châu Báu Chúa Kitô, là Lời Chúa trong tim chúng con.

Máu Châu Báu Chúa Kitô, là Vũ khí Thiên đàng.

Máu Châu Báu Chúa Kitô, là sự Khôn ngoan Thiên Chúa.

Máu Châu Báu Chúa Kitô, là Nền tảng của thế giới.

Máu Châu Báu Chúa Kitô, là Lòng Thương Xót của Chúa Cha.

 

X: Lạy Máu Châu Báu Cực Thánh Chúa Giêsu Kitô.

Ð: Xin Chúa tẩy sạch tội lỗi thế gian.

X: Lạy Máu Châu Báu Cực Thánh Chúa Giêsu Kitô.

Ð: Xin Chúa đổi mới thế giới.

X: Lạy Máu Châu Báu Cực Thánh Chúa Giêsu Kitô.

Ð: Xin dạy chúng con biết yên ủi Chúa Giêsu.

 

Chúng ta dâng lời cầu nguyện

Lạy Máu Châu Báu Cứu độ chúng con, chúng con tin tưởng, hy vọng và tín thác vào Chúa. Chúng con nài xin Chúa giải thoát tất cả những ai đang trong tay ma quỷ. Xin bảo vệ những người hấp hối khỏi thần dữ và đón họ vào trong vinh quang vĩnh cửu của Chúa. Xin thương xót toàn thế giới và tăng sức mạnh chúng con để chúng con thờ phượng và yên ủi Thánh Tâm Chúa. Chúng con tôn sùng Chúa, lạy Máu Châu Báu của lòng thương xót. Amen.

 

X: Lạy Máu Châu Báu Cực Thánh Chúa Giêsu Kitô.

Ð: Xin chữa lành những vết thương trong Trái Tim Cực Thánh Chúa Giêsu Kitô. (3 lần)

 

Print Print | Sitemap Recommend this page Recommend this page
© The Miraculous Power of the Eucharistic Jesus