The Miraculous Power of the Eucharist
The Miraculous Power of the Eucharist

NEW REVELATION

The Gift of The Six Kowtows

(432 pages)

 

Learn more and get your free copy here. 

Offering The Six Kowtows to the Eucharistic Jesus

 

free copy

The Prayers of The Six Kowtows Offering to the Eucharistic Jesus 

free copy

 

 

Miraculous Images and Videos 

Messages for the World 

Pray

The Rosary of The Six Kowtows 

Heavenly Poems and Songs

''I wish that for every month, on the 13th, the people to whom I have revealed to will speak to all My children, to invite the world, and invite every person in the world today to lessen their own desires, putting their own interests above all else...  

Read more

Kinh Sáu Lạy

.

Kinh Sáu Lạy    

 

Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con cùng nhau quì trước tôn nhan Chúa, cho được kính mến, trả nghĩa công ơn Chúa đã tạo dựng nên chúng con và muôn loài trong trời đất. Chúa còn sai Con Một yêu dấu xuống thế để gánh tội và cứu chuộc chúng con. Người còn sai Thánh Thần Chúa đến để thánh hóa và ban cho chúng con sự sống. Giờ đây, chúng con cùng nhau sấp mình xuống hết lòng cung kính dâng lời khẩn nguyện.

 

Lạy thứ nhất

 

Chúng con cảm tạ, yêu mến, thờ phượng và ngợi khen Đức Chúa Cha đã yêu thương mà tạo dựng nên chúng con bằng xương bằng thịt và đã thổi Thần khí vào mỗi thu tạo để trở nên giống hình ảnh Chúa.

 

Xin cho danh Chúa cả sáng, nước Chúa trị đến và ý Chúa thể hiện dưới đất cũng như trên trời.

 

Chúng con kính dâng lên Chúa linh hồn và trái tim con. Xin đón nhận chúng con trở về cùng Chúa với lòng ăn năn thống hối. Totus Tuus (Con hoàn toàn thuộc về Chúa).

 

Lạy thứ hai

 

Chúng con cảm tạ, yêu mến, thờ phượng và ngợi khen Chúa Giêsu, vì yêu thương mà chịu nạn chịu chết trên cây Thánh giá, để gánh tội chúng con.

 

Xin cho chúng con loan truyền Chúa chịu chết, và tuyên xưng Chúa sống lại, cho tới khi Chúa đến.

 

Chúng con xin dâng lên Chúa linh hồn và trái tim chúng con. Xin cho chúng con được ơn cứu rỗi và hưởng nhan thánh Chúa muôn đời. Totus Tuus (Con hoàn toàn thuộc về Chúa).

 

Lạy thứ ba

 

Chúng con cảm tạ, yêu mến, thờ phượng và ngợi khen Đức Chúa Thánh Thần đang hiện diện trong tâm hồn để ban cho chúng con sự sống và thánh hóa mọi loài.

 

Chúng con tin Ngài là Ngôi Ba Thiên Chúa, là kết tinh của tình yêu giữa Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Chúng con phụng thờ và tôn vinh Người cùng với Ngôi Cha và Ngôi Con.

 

Xin dâng lên Chúa linh hồn và trái tim chúng con. Xin ban cho chúng con bình an, niềm hy vọng và xin thánh hóa chúng con để trở nên đền thờ Chúa ngự. Totus Tuus (Con hoàn toàn thuộc về Chúa).

 

Lạy thứ tư

 

Chúng con cảm tạ, yêu mến, thờ phượng và ngợi khen Chúa Giêsu Thánh Thể, vì yêu thương nhân loại nên hiến tế hằng ngày trên bàn thờ để trở nên Mình Thánh, Máu Thánh, Linh Hồn và Thiên Tính của Chúa Giêsu Kitô nuôi dưỡng linh hồn chúng con.

 

Xin cho chúng con chuẩn bị hồn xác cách cung kính để rước Mình Máu Thánh Chúa và để kết hiệp với Chúa mật thiết hơn. Xin đón chúng con vào cung lòng Chúa và xin làm chúng con nên bệ dưới chân Ngài.

 

Xin cho mỗi lần chúng con rước Mình Máu Cực Châu Báu, là chúng con loan truyền Chúa chịu chết, và tuyên xưng Chúa sống lại, cho tới khi Chúa đến.

 

Xin dâng lên Chúa linh hồn và trái tim chúng con. Xin cho chúng con tôn kính, thờ lạy và kết hiệp cùng Chúa Giêsu Thánh Thể mỗi ngày trong suốt đời con. Totus Tuus (Con hoàn toàn thuộc về Chúa).

 

Lạy thứ năm

 

Chúng con cảm tạ, yêu mến, thờ phượng và ngợi khen Năm Dấu Thánh Chúa Giêsu là mầu nhiệm của Đức tin và tượng trưng cho Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần, cùng với Mình Thánh, Máu Thánh, Linh hồn và Thiên Tính của Chúa Giêsu, hiệp với Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria.

 

Lạy Năm Dấu Thánh của Chúa Giêsu Kitô, Năm Dấu thánh của tình yêu, Năm Dấu thánh của ân sủng, Năm Dấu thánh của lòng Chúa thương xót. Năm dấu ấn vĩnh cửu được trao cho mỗi người chúng con. Và là giao ước mà Thiên Chúa không bao giờ từ chối khi loài người ăn năn, thống hối hoặc kêu cầu Danh Chúa.

 

Chúng con xin dâng lên Năm Dấu Thánh linh hồn và trái tim chúng con. Xin Chúa thánh hóa và biến đổi chúng con và Giáo Hội Chúa trên trần gian. Totus Tuus (Con hoàn toàn thuộc về Chúa).

 

Lạy thứ sáu

 

Chúng con cảm tạ, yêu mến, tôn vinh và ngợi khen Đức Trinh Nữ Maria là Ái Nữ của Thiên Phụ và là Thân Mẫu của nhân loại. Chúng con xin dâng bái lạy này lên Mẹ.

 

Trong cuộc thương khó của Chúa Giêsu, Con Mẹ, vai Ngài bị nghiền nát bởi đà ngang và không thể tiếp tục vác Thánh giá. Nhưng nhờ sức mạnh đến từ Mẹ, mặc dù không mang Thánh giá như Chúa, không bước đi siêu vẹo như Chúa, nhưng Mẹ mang trong tâm hồn Mẹ và trong trái tim Mẹ, một trái tim yêu thương và cảm thông với Chúa Giêsu, để giúp Chúa vượt qua đoạn đường thương khó. Và hoàn tất chương trình của Thiên Chúa Cha.

 

Chúng con xin dâng lên Mẹ trái tim chúng con và mọi sự thuộc về chúng con. Xin Mẹ dẫn đưa chúng con về cùng Chúa Cha và xin Mẹ can thiệp để mọi người nhận biết, yêu mến và thờ phượng Một Chúa Ba Ngôi. Totus Tuus (Con hoàn toàn thuộc về Mẹ).

 

Câu kết

 

Xin cho chúng con được cao rao lời chúc tụng, ngợi khen và tôn vinh danh Chúa đến muôn đời.

 

Chúng con cầu xin nhân danh Chúa Giêsu Kitô là Con của Cha và là Anh Trưởng của chúng con; là Thiên Chúa toàn năng và hiển trị, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở, muôn đời. Amen

Print Print | Sitemap Recommend this page Recommend this page
© The Miraculous Power of the Eucharist