The Miraculous Power of the Eucharist
The Miraculous Power of the Eucharist

The Gift of The Six Kowtows

 

A Present from Blessed Mother Mary to Humanity

432 pages

Sáu Lạy Kính Dâng Chúa Giêsu Thánh Thể

100 pages

Kinh Nguyện Sáu Lạy kính dâng Chúa Giêsu Thánh Thể

144 pages

The Six Kowtows Reverently Offered to the Eucharistic Jesus

 

192 pages

Ang Anim na Kowtows

Magalang na iniaalay

sa Eukaristikanong Hesus

176 pages

Las Seis Kowtows

Reverente-mente

Ofrecido a

Jesús Eucarístico

192 pages

Los Seis Kowtows Reverently

Oferecido

a Jesus

Eucharistico

208 pages

 

Sáu Lạy

Kính Dâng

Thiên

Chúa Cha

-Quyển I-

240 trang

Sắp in

The Six Kowtows Reverently Offered to the Most Precious Blood of Our Lord Jesus Christ

256 pages -  Coming soon

ABBA,

FATHER!

 

- BOOK I -

 

English

256 pages

coming soon

The Six Kowtows

Reverently Offered to Blessed Mother Mary

 

256 pages - coming soon

Messages for the World 

Pray

the Rosary of The Six Kowtows 

Heavenly Poems and Songs

''I wish that for every month, on the 13th, the people to whom I have revealed to will speak to all My children, to invite the world, and invite every person in the world today to lessen their own desires, putting their own interests above all else...  

Read more

Đức Mẹ Maria

Đức Trinh Nữ Maria

phủ phục hằng ngày

để thờ phượng Thiên Chúa

 

Trong quá khứ, Đức Trinh Nữ Maria đã phủ phục hằng ngày để thờ phượng Thiên Chúa toàn năng. Hôm nay, Mẹ đóng vai một "Đại sứ Lưu động" đi khắp nơi với huyết lệ, kêu gọi con người ăn năn và phủ phục để trở về với Chúa. Năm 2014, tại Nhà nguyện Emmaus ở Sugar Land, Texas, Hoa kỳ, Đức Mẹ đã ban tặng món quà Sáu Lạy cho nhân loại để chuẩn bị cho những thảm họa. Sáu năm sau, COVID-19 bắt đầu xảy ra ở Vũ Hán sau đó lan rộng khắp thế giới.

 

Trong một mặc khải cho Bậc Đáng Kính Maria Agreda (1602-1665), Đức Mẹ cho biết Mẹ lạy hàng ngày khi còn ở trần gian:[...] Mỗi ngày, từ sáng tinh sương, Mẹ phủ phục trước sự hiên diện của Thiên Chúa để tạ ơn và tôn vinh về bản thể bất biến của Ngài, sự hoàn hảo vô hạn của Ngài, và vì Ngài đã tạo ra Mẹ từ hư vô. Mẹ thừa nhận mình là sinh vật và là công trình của Thiên Chúa, Mẹ chúc tụng và thờ lạy một Thiên Chúa đầy danh dự, uy hùng và Thiên tính; là Thiên Chúa tối cao và là Đấng tạo nên Mẹ và muôn loài. Mẹ nâng cao tâm hồn để đặt vào tay Đức Chúa, dâng lên sự khiêm nhường và sự cam chịu với Ngài và Mẹ xin dâng mình lên Ngài xử dụng Mẹ theo ý muốn của Đức Chúa trong ngày đó và trong suốt cuộc đời Mẹ. Và Mẹ xin dạy Mẹ hoàn tất bất cứ điều gì làm Đức Chúa hài lòng. Mẹ đã lặp lại nhiều lần trong ngày.

- Thành đô Huyền nhiệm

 

 

 

[...] "ghi nhận và thực hành Sáu Lạy để được làm con Chúa và được cứu chuộc."

- Đức Mẹ Maria

Trích thông điệp "Ngày phong thánh Phan-xi-cô và Ja-cin-ta"

15 tháng 3 năm 2017

Print Print | Sitemap Recommend this page Recommend this page
© The Miraculous Power of the Eucharistic Jesus