The Miraculous Power of the Eucharist
The Miraculous Power of the Eucharist

The Gift of The Six Kowtows

 

A Present from Blessed Mother Mary to Humanity

432 pages

Sáu Lạy Kính Dâng Chúa Giêsu Thánh Thể

100 pages

Kinh Nguyện Sáu Lạy kính dâng Chúa Giêsu Thánh Thể

144 pages

The Six Kowtows Reverently Offered to the Eucharistic Jesus

 

192 pages

Ang Anim na Kowtows

Magalang na iniaalay

sa Eukaristikanong Hesus

176 pages

Las Seis Kowtows

Reverente-mente

Ofrecido a

Jesús Eucarístico

192 pages

Los Seis Kowtows Reverently

Oferecido

a Jesus

Eucharistico

208 pages

 

Sáu Lạy

Kính Dâng

Thiên

Chúa Cha

-Quyển I-

240 trang

Sắp in

The Six Kowtows Reverently Offered to the Most Precious Blood of Our Lord Jesus Christ

256 pages -  Coming soon

ABBA,

FATHER!

 

- BOOK I -

 

English

304 pages coming soon

The Six Kowtows

Reverently Offered to Blessed Mother Mary

 

256 pages - coming soon

Messages for the World 

Pray

the Rosary of The Six Kowtows 

Heavenly Poems and Songs

''I wish that for every month, on the 13th, the people to whom I have revealed to will speak to all My children, to invite the world, and invite every person in the world today to lessen their own desires, putting their own interests above all else...  

Read more

Đức Mẹ Maria

Đức Trinh Nữ Maria

phủ phục hằng ngày

để thờ phượng Thiên Chúa

 

Trong quá khứ, Đức Trinh Nữ Maria đã phủ phục hằng ngày để thờ phượng Thiên Chúa toàn năng. Hôm nay, Mẹ đóng vai một "Đại sứ Lưu động" đi khắp nơi với huyết lệ, kêu gọi con người ăn năn và phủ phục để trở về với Chúa. Năm 2014, tại Nhà nguyện Emmaus ở Sugar Land, Texas, Hoa kỳ, Đức Mẹ đã ban tặng món quà Sáu Lạy cho nhân loại để chuẩn bị cho những thảm họa. Sáu năm sau, COVID-19 bắt đầu xảy ra ở Vũ Hán sau đó lan rộng khắp thế giới.

 

Trong một mặc khải cho Bậc Đáng Kính Maria Agreda (1602-1665), Đức Mẹ cho biết Mẹ lạy hàng ngày khi còn ở trần gian:[...] Mỗi ngày, từ sáng tinh sương, Mẹ phủ phục trước sự hiên diện của Thiên Chúa để tạ ơn và tôn vinh về bản thể bất biến của Ngài, sự hoàn hảo vô hạn của Ngài, và vì Ngài đã tạo ra Mẹ từ hư vô. Mẹ thừa nhận mình là sinh vật và là công trình của Thiên Chúa, Mẹ chúc tụng và thờ lạy một Thiên Chúa đầy danh dự, uy hùng và Thiên tính; là Thiên Chúa tối cao và là Đấng tạo nên Mẹ và muôn loài. Mẹ nâng cao tâm hồn để đặt vào tay Đức Chúa, dâng lên sự khiêm nhường và sự cam chịu với Ngài và Mẹ xin dâng mình lên Ngài xử dụng Mẹ theo ý muốn của Đức Chúa trong ngày đó và trong suốt cuộc đời Mẹ. Và Mẹ xin dạy Mẹ hoàn tất bất cứ điều gì làm Đức Chúa hài lòng. Mẹ đã lặp lại nhiều lần trong ngày.

 

- Thành đô Huyền nhiệm

 

[...] "ghi nhận và thực hành Sáu Lạy để được làm con Chúa và được cứu chuộc."

- Đức Mẹ Maria

Trích thông điệp "Ngày phong thánh Phanxicô và Jacinta"

15 tháng 3 năm 2017

[...] Mẹ Maria là con số 6 cuối cùng của lịch sử. Mẹ Maria sẽ đưa con số 6 này và chúng ta sẽ được nhìn thấy mỗi một Ngôi vị được sắp đặt trong mỗi một con số và Mẹ là con số cuối cùng.

 

Chúng ta chưa bao giờ có lệnh để lạy Mẹ Maria, nhưng ngày hôm nay Chúa Thánh Thần muốn chúng ta kết thúc một chương trình vào đoạn cuối của lịch sử. Hãy cúi đầu dâng kính Lạy Thứ Sáu lên Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria, để trận chiến này Mẹ Maria sẽ ứng phó.

 

[...] Mẹ Maria một lòng đối với Thiên Chúa. Tất cả những gì Mẹ làm đều theo thánh ý của Thiên Chúa. Sự dạy dỗ của Mẹ cũng dành cho chúng ta và đưa chúng ta đến với Thiên Chúa.

 

Trích thông điệp được linh ứng bởi Chúa Thánh Thần

“Theo Chúa hay theo thần dữ”

Ngày 20-7-2020

... các con đừng xem thường và đừng nghĩ rằng đó là những việc tầm thường bình thường. Không, bởi vì tất cả thế giới và cặp mắt của đức tin không có thì họ hoàn toàn không hiểu, không tin và ngạc nhiên đối với họ. Nhưng đối với Thiên đàng, khi các con cùng nhau rập ràng, cùng nhau trong sự hiệp nhất phủ phục thì chính các Thiên Thần, các Thánh hợp tác với các con và thực hành những điều đó trong thiêng liêng.

- Đức Mẹ Maria

Trích thông điệp "Sáu Lạy dành cho cả Thiên Đàng"

Ngày 13-9-2020

Khi các con bái lạy, cả Triều Thần Thánh Thiên Quốc cũng phủ phục thờ lạy Chúa.

- Blessed Mother Mary, 10-2-2020

- St. John the Apostle, 2018

- St. Mary Magdalene, 7-27-2019

- St. Matthew the Apostle, 9-21-2020

- Blessed Carlo Acutis, 10-2-2020 (2X)

- St. Ignatius of Antioke, 11-18-2020

Print Print | Sitemap Recommend this page Recommend this page
© The Miraculous Power of the Eucharistic Jesus