The Miraculous Power of the Eucharist
The Miraculous Power of the Eucharist

The Gift of The Six Kowtows

 

A Present from Blessed Mother Mary to Humanity

432 pages

Sáu Lạy Kính Dâng Chúa Giêsu Thánh Thể

100 pages

Kinh Nguyện Sáu Lạy kính dâng Chúa Giêsu Thánh Thể

144 pages

The Six Kowtows Reverently Offered to the Eucharistic Jesus

 

192 pages

Ang Anim na Kowtows

Magalang na iniaalay

sa Eukaristikanong Hesus

176 pages

Las Seis Kowtows

Reverente-mente

Ofrecido a

Jesús Eucarístico

192 pages

Los Seis Kowtows Reverently

Oferecido

a Jesus

Eucharistico

208 pages

Coming soon

Sáu Lạy

Kính Dâng

Thiên

Chúa Cha

-Quyển 1-

240 trang

Sắp in

Messages for the World 

Pray

the Rosary of The Six Kowtows 

Heavenly Poems and Songs

''I wish that for every month, on the 13th, the people to whom I have revealed to will speak to all My children, to invite the world, and invite every person in the world today to lessen their own desires, putting their own interests above all else...  

Read more

Tiếng Việt

Kính lạy Thiên Chúa toàn năng là Đấng thánh, chí thánh, ngàn trùng chí thánh và là Cha yêu thương của toàn nhân loại. Chúng con ca ngợi, chúc tụng, tôn vinh và cảm tạ Cha hôm nay và mọi ngày trong suốt đời con. Xin cho mọi người nhận biết, yêu mến và tôn thờ Cha là Đấng Tạo Hóa và là Đấng Cứu Chuộc nhân loại. Chúng con nguyện xin nhân danh Chúa Giêsu Kitô, Con Cha và là Anh Cả của chúng con, Ngài là Đấng hằng sống và hiển trị cùng Cha hiệp nhất với Chúa Thánh Thần, đến muôn thuở muôn đời. Amen.

 
"Áp-ba, Cha ơi!"
 
Thiên Chúa Cha được gọi là "Áp-ba, Cha ơi!" tìm thấy trong Tân Ước ba lần. Trong các đoạn của Mác-cô 14:36, Rô-ma 8:15 và Ga-lát 4:6. Chỉ có hai Đấng dùng đại danh từ này là Chúa Giêsu và Tông đồ Phaolô.
 
Các tên gọi Thiên Chúa đều quan trọng; tuy nhiên, tên "Áp-ba, Cha ơi!" là quan trọng nhất vì nó diễn tả tương quan mật thiết giữa Thiên Chúa và con người và ngược lại. Từ Áp-ba là một chữ Aramaic có nghĩa là Cha. Đó là một thuật ngữ phổ biến thể hiện tình cảm và trao ban. Abba biểu thị mối quan hệ gần gũi và mật thiết của một người cha với đứa con của ông. Cũng như sự tin tưởng và phó thác của đứa bé đặt vào cha mình.
 
Mác-cô 14:36
Người nói: “Áp-ba, Cha ơi, Cha làm được mọi sự, xin cất chén này xa con. Nhưng xin đừng làm điều con muốn, mà làm điều Cha muốn.”
 
Rô-ma 8:15
Phần anh em, anh em đã không lãnh nhận Thần Khí khiến anh em trở thành nô lệ và phải sợ sệt như xưa, nhưng là Thần Khí làm cho anh em nên nghĩa tử, nhờ đó chúng ta được kêu lên: “Áp-ba! Cha ơi!”
 
Ga-lát 4:6
Để chứng thực anh em là con cái, Thiên Chúa đã sai Thần Khí của Con mình đến ngự trong lòng anh em mà kêu lên: “Áp-ba, Cha ơi!”
 
Khi Chúa Giêsu dạy các môn đệ cầu nguyện, Ngài bắt đầu bằng tiếng "Lạy Cha chúng con." Có rất nhiều tình cảm thiêng liêng trong những từ đó. Thiên Chúa thánh thiện và toàn năng. Ngài đã tạo ra và duy trì mọi loài trong trời đất. Ngài là Đấng tối thượng, hằng hữu và thông suốt vô cùng. Ngài không chỉ cho phép chúng ta mà còn mong muốn chúng ta gọi Ngài là "Áp-ba, Cha ơi!" Tình của Ngài thì lai láng nên Ngài yêu chúng ta dạt dào và Ngài muốn chúng ta đáp lại tình yêu của Ngài.
 
Thật là một đặc ân cho chúng ta. Thật là một ân sủng mà Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta đến mức Ngài mong muốn tiếp cận với chúng ta qua thể lý hơn là vô hình nhưng chưa tới lúc điều đó xảy ra. Chúa Giêsu đã hy sinh nhiệm thể của Ngài để cứu chúng ta trên đồi Canvê. Ngài đã đến và đã ra đi để nhường chỗ cho Chúa Thánh Thần ngự trị trong chúng ta; để tuôn đổ muôn hồng ân trên chúng ta và thúc giục chúng ta kêu lên "Áp-ba, Cha ơi!
 
Áp-ba, Cha ơi! xin Cha che chở và soi sáng vị cha chung của chúng con còn trên trần gian này, Đức Giáo Hoàng Phan-xi-cô, để ngài dẫn dắt và cải tổ Giáo hội theo Thánh Ý Cha.

 

Lời kinh Áp-ba, Cha ơi!

 

Lạy Đức Chúa Cha là Thiên Phụ của chúng con và của toàn nhân loại, với lòng khiêm nhường và ghi ân sâu thẳm, chúng con thành kính sấp mình trước Tôn Nhan Cha, để phó thác và thánh hiến trọn vẹn nơi Cha: đời sống, việc làm và tình cảm của chúng con.

 

Chúng con ao ước mỗi ngày được nhận biết và kính mến Cha nhiều hơn. Và nhận thêm những ơn lành do lòng từ ái và thiện hảo của Cha. Để chúng con chia sẻ những ơn lành đó cho tha nhân.

 

Chúng con nguyện xin Cha ban cho chúng con ơn trọng này, là được thêm lòng kính mến Trái Tim rất nhân lành của Chúa Giêsu, Con yêu dấu của Cha, hợp với thần lực của Chúa Thánh Thần, để chúng con mãi mãi ca ngợi lòng từ bi vô lượng của Cha.

 

Lạy Mẹ Maria, ÁI NỮ của Cha Trời và là HIỀN MẪU của chúng con, xin Mẹ cầu cho chúng con. Amen.

 

-o0o-

 

Kinh dâng ngày lên Đức Chúa Thánh Thần

 

Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy ngự xuống và tuôn đổ hồng ân trên chúng con.

 

Xin Chúa giúp chúng con lánh xa dịp tội, để kết hiệp với Đức Kitô, cho xứng đáng là một phần tử trong Giáo hội, cũng chính là Nhiệm Thể Chúa Giêsu, Đấng Cứu Chuộc chúng con.

 

Xin Chúa giúp chúng con từ bỏ tính mê nết xấu, để bắt chước gương Chúa Giêsu, Thầy Chí Thánh, qua Phúc Âm Tin Mừng.

 

Xin Chúa dạy chúng con bắt đầu và kết thúc mỗi ngày qua Chúa Giêsu, với Chúa Giêsu, và trong Chúa Giêsu; để mọi chúc tụng và vinh quang đều qui về Thiên Chúa Cha, để được Ngài yêu thương và ấp ủ.

 

Xin Chúa Thánh Thần hòa nhịp tim con cùng nhịp tim Chúa Giêsu, và đốt trong con ngọn lửa yêu Chúa, để đổi mới tâm hồn con và canh tân Giáo hội. Amen.

 

-o0o-

 

Lời kinh đêm dâng lên Đức Chúa Cha:

Thiên Phụ của Nhân Loại

 

Lạy Đức Chúa Cha là Thiên Phụ của toàn thể nhân loại,

 

Con đây là kẻ yếu đuối và hèn mọn. Khi còn sống trong đam mê tội lỗi; Cha đã chọn con, đưa con về để cứu vớt và giải thoát linh hồn con, để Cha ấp ủ con trong tình thương bao la vô bờ bến của Cha.

 

Cha còn ban cho con ân huệ trọng đại nhất, là được làm con của Cha, và toàn nhân loại đều là anh, là chị và là em của con, trong đại gia đình con cái Cha.

 

Cha còn sai Người Con yêu dấu của Cha, là Chúa Giêsu Kitô xuống thế để chịu chết gánh tội thay cho loài người, thì còn điều gì mà Cha giữ lại, không ban cho chúng con.

 

Xin Cha cho con sống trong ơn nghĩa Cha con. Xin Cha hướng dẫn và thêm sức cho con. Xin Cha mở linh hồn con, để hiểu được tình thương mà Cha dành cho con. Xin Cha mở trái tim con, để thổn thức ơn nghĩa mà Cha ban cho con.

 

Nếu Cha không bảo vệ thì con dễ phạm tội mất lòng Cha. Xin Cha dẫn dắt con theo đường lối của Cha. Con xin phó thác linh hồn và thân xác con trong tay Cha.

 

Chúng con nguyện xin nhân danh Chúa Giêsu Kitô là Con Cha và là Anh Cả của chúng con. Là Thiên Chúa toàn năng và hiển trị, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần, đến muôn thuở muôn đời. Amen.

Bên trái: Ngày 25 tháng 6 năm 2020, Tiến sĩ Roger Parra, thành viên của nhóm Mình Máu Thánh Chúa Giêsu Kitô, đã thăm Đức cha David Konderla, Giám mục Giáo phận Tulsa và Đông Oklahoma, USA. Sau khi lắng nghe tường trình về sự truyền bá các nhóm Cầu Nguyện Sáu Lạy trên toàn thế giới, ngài rất ấn tượng nên khuyến khích giáo phận của ngài thực hành việc chầu Chúa Giêsu Thánh Thể với Sáu Lạy.

Ngày 12 tháng 4 năm 2020:

Thủ tướng Ý Đại Lợi Giuseppe Conte đã tuyên bố COVID-19 vượt quá tầm kiểm soát...
Người dân Ý đã đầu hàng...
Hội Đồng Nội Các và dân chúng đổ xô ra đường phố phủ phục để dâng lời khẩn nguyện lên Thiên Chúa trong dịp lễ Phục sinh.

Xin bấm vào đây để xem:

https://www.facebook.com/InAoTheoYeuCauThaYThi/videos/562052761092933/

Ngày 18 tháng 5 năm 2020:

Nước Ý trở lại sinh hoạt bình thường

 

"Những kẻ chạy đến kêu cầu Danh Ta

thì Ta sẽ không bao giờ từ chối chúng"

- Chúa Giêsu Kitô

"Vấn đề Trung Quốc không thể tránh"

14 tháng 2 năm 2020

Lucia Phan là ai?

Ngôn Sứ Lucia Phan nhận được các thông điệp bằng cách phát biểu nội tâm. Chị cũng nhìn được các phép lạ Thánh Thể và có thể ghi lại, chụp hình và quay phim qua điện thoại thông minh.

Khi Chúa Giêsu cho Lucia các thông điệp, như thể một người Cha nhân từ cho người con của mình. Tư cách làm cha có đức tính thiêng liêng này của Chúa Giêsu được đọc thấy trong phúc âm của Thánh Gioan 13:33, Thánh Matthew 23:37 và Thánh Luca 13:34.

Dường như Thiên đàng muốn nhấn mạnh về học thuyết của thời thơ ấu thiêng liêng được ghi lại bởi một Tiến sĩ Hội thánh, Thánh Têrêxa Hài Đồng Giêsu.

Sinh hoạt

Ngày 30 tháng 4 năm 2020

Mỗi năm nhân dịp này, các Môn đệ của Mình Máu Thánh Chúa tĩnh tâm để suy tư về quê hương đất nước và đồng bào ruột thịt.

 

Chúng con kính dâng Sáu Lạy lên Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con, Đức Chúa Thánh Thần, Mình Máu Thánh Chúa Kitô, Năm Dấu Cực Thánh Chúa Giêsu và Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria để xin quí Ngài đoái thương và chúc phúc cho Giáo hội và Quê hương chúng con.

 

Xin bấm vào những đề tài dưới đây để nghe.

 

 

 

 

 

 

 

Thông điệp ngày 03-05-2020
Nhà thờ được mở cửa lại
Thông điệp được linh ứng bởi Đức Chúa Thánh Thần
 
"Khi các con không đến được với Cha thì Cha đi tìm các con." - Chúa Giêsu
 
Xin bấm vào những đề tài dưới đây để nghe:

DỊCH VỤ TÌNH NGUYỆN VIÊN,

CHÚNG TÔI CẦN BẠN

Bạn thông thạo tiếng Việt, tiếng Pháp, tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Phi luật Tân hoặc tiếng Trung Hoa. Bạn có đồng ý thực hiện một số bản dịch theo tốc độ của riêng bạn? Liên lạc với chúng tôi để biết thêm thông tin tại email: nrtte@mail.com

Ngôn sứ Lucia Phan là một người Mỹ nhập cư từ Việt Nam. Chị sống đời cầu nguyện. Hằng ngày chị tập trung vào việc chầu Chúa qua Bí tích Thánh Thể, tham dự Thánh lễ Hy sinh Cứu độ của Chúa Giêsu và thực hành Sáu Lạy.

Chị Lucia nhận được thông điệp bằng cách phát biểu nội tâm (interior locutions) và có thể ghi nhận được những hình ảnh về Thánh Thể, cả dưới dạng hình và phim, qua điện thoại thông minh. Chị nhận được thông điệp từ Thiên Chúa, Đức Mẹ, các Thiên Thần và các Thánh từ năm 2011.

 

Mời vào những trang nhà:

Những Mạc Khải Mới Qua Bí Tích Thánh Thể

 - nrtte.org

Những Mạc Khải Mới Qua Chúa Giêsu Thánh Thể

 - nrttej.org

Rước Mình Thánh Chúa Ra Thế Giới

 - EucharisticJesus.net

Niềm tin vào sự Hiện diện Thực sự của Chúa Giêsu trong Bí tích Thánh Thể

 - EucharisticJesus.faith

Xin chia sẻ thông điệp và tranh nhà này với những người bạn quen biết.

Nhờ cầu nguyện, xin bấm vào

2013

2012

2014-4-27 HÃY BỎ HẾT ĐỂ TRỞ VỀ CÙNG CHA
2012-4-27 HAY BO HET VA TRO VE CUNG CHA.[...]
Adobe Acrobat document [128.9 KB]
GOOD FRIDAY April 6, 2012.pdf
Adobe Acrobat document [134.8 KB]
April 5, 2012.pdf
Adobe Acrobat document [175.6 KB]
PHÚC CHO AI TÌM RA CHÂN LÝ! March 26, 20[...]
Adobe Acrobat document [127.9 KB]
BAI VIET TAI NHA CHAU THANH THE.pdf
Adobe Acrobat document [120.3 KB]

2011

December 5, 2011.pdf
Adobe Acrobat document [121.4 KB]
Bài thơ của Thiên Chúa - Oct 11, 2011.pd[...]
Adobe Acrobat document [266.2 KB]
MẸ THĂNG THIÊN! Aug 15, 2011.pdf
Adobe Acrobat document [217.8 KB]
Tuong Lai Cac Con O Trong Cha July 9, 20[...]
Adobe Acrobat document [183.8 KB]
HÃY ĐẾN VỚI MẸ! May 31, 2011.pdf
Adobe Acrobat document [101.0 KB]
Print Print | Sitemap Recommend this page Recommend this page
© The Miraculous Power of the Eucharistic Jesus